Het college heeft de gemeenteraad informatie gestuurd over de laatste stand van zaken van de coronacrisis in Leidschendam-Voorburg waarin wordt ingegaan op de coronacrisis, de gevolgen ervan en de hulp die de gemeente kan beiden of heeft geboden.

Voor MKB en horeca valt de lockdown zwaar. Binnen de geldende maatregelen wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk regelmatig overleg gevoerd met individuele ondernemers en ondernemersverenigingen om te kijken wat zij nodig hebben zodra de lockdown wordt afgeschaald of eindigt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het actualiseren van het terrassenbeleid of het uitzetten van lokale campagnes. In november en december heeft de gemeente bijvoorbeeld twee abricampagnes ingezet om ondernemers juist in deze periode extra te ondersteunen.

Eind november was er een campagne rond de Dag van de Ondernemer een week lang te zien op 40 locaties in de gemeente, begin december een Koop Lokaal campagne op abri’s met de boodschap ‘Vroegshoppers en lokaalkopers kennen geen decemberstress. Wie verder denkt, zoekt het dichtbij”. Verder worden de steunmaatregelen specifiek voor ondernemers bekendgemaakt via de reguliere communicatiekanalen en in gesprekken met ondernemers.

Onderwijs en kinderopvang
Scholen voor (speciaal) basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs blijven fysiek gesloten tot en met tenminste 7 februari. Voor ouders wordt de combinatie van thuiswerken en het ondersteunen van hun kinderen die afstandsonderwijs krijgen, steeds zwaarder. De druk op de noodopvang neemt hierdoor verder toe. Regionaal is afgesproken dat basisscholen een beroep kunnen doen op de kinderopvang om hen te helpen in de noodopvang op school. Veel contacten tussen het basisonderwijs en de kinderopvang zijn al gelegd, al neemt de druk op de noodopvang ook bij de kinderopvang toe.