Het college heeft de gemeenteraad informatie gestuurd over de laatste stand van zaken van de coronacrisis in Leidschendam-Voorburg waarin wordt ingegaan op de coronacrisis, de gevolgen ervan en de hulp die de gemeente kan beiden of heeft geboden.

Tot 25 januari zijn er 561 Tozo 3-aanvragen binnengekomen en 435 (78%) toegekend. 267 aanvragen betroffen een verlengingsaanvraag voor een uitkering levensonderhoud (96% toegekend), 232 aanvragen betroffen een nieuwe aanvraag Tozo 3-levensonderhoud (65% toegekend) en 62 aanvragen betroffen een aanvraag bedrijfskapitaal (42% toegekend).

Het aantal/percentage toegekende aanvragen kan nog wijzigen, gezien een aantal aanvragen nog in behandeling is. De aanvragen voor de uitkering levensonderhoud worden binnen gemiddeld 5 á 6 dagen afgehandeld; voor de aanvragen bedrijfskapitaal ligt dit gemiddelde op 19 dagen. Onlangs is een nieuwe steunmaatregel bekend gemaakt door het Rijk, de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en tevens (in onvoldoende mate) gebruik kunnen maken van andere regelingen, kunnen mogelijk een beroep doen op de TONK.

De TONK is gebaseerd op de bijzondere bijstand en wordt door gemeenten uitgevoerd.
Op 17 november 2020 is motie 525 aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad om mondkapjes aan inwoners met een Ooievaarspas te verstrekken. De pakketjes met mondkapjes zijn samengesteld door medewerkers van Buitengoed Dorrepaal. In de week van 2 februari worden aan 2950 inwoners 3 kwalitatief hoogwaardige wasbare mondkapjes per persoon verzonden. Het gaat om inwoners met een Ooievaarspas vanaf 13 jaar.

Ook inwoners in een minnelijk traject bij de PLANgroep komen sinds september 2020 in aanmerking voor een Ooievaarspas en maken ook onderdeel uit van de doelgroep.