Het college heeft de gemeenteraad informatie gestuurd over de laatste stand van zaken van de coronacrisis in Leidschendam-Voorburg waarin wordt ingegaan op de coronacrisis, de gevolgen ervan en de hulp die de gemeente kan beiden of heeft geboden.

Coronacrisis in Leidschendam-Voorburg
In de afgelopen week is het aantal nieuwe bevestigde besmettingen in Leidschendam-Voorburg gestegen met 1%, van 127 naar 128 personen. De gemeente voert voor wat betreft de vaccinaties de strategie van het Rijk uit. Inmiddels zijn de huisartsen voor een eerste maal gevaccineerd. Dinsdag 26 januari is gestart met de vaccinatie van mobiele ouderen van 90 jaar en ouder. Zij krijgen de uitnodiging van hun huisarts en zullen door de huisarts beoordeeld worden op geschiktheid om naar de vaccinatielocatie nabij het ADO Den Haag stadion te reizen.

Niet mobiele ouderen worden (op een later moment) gevaccineerd door hun huisarts. De 85 – 90 jarigen die aansluitend aan de beurt zijn, krijgen hun uitnodiging vanaf vrijdag 29 januari van het RIVM. Ook deze doelgroep wordt gevaccineerd op de centrale vaccinatielocatie als zij daar mobiel genoeg voor zijn. Mobiele ouderen mogen een mantelzorger meenemen naar de ADO-locatie. Woej kan voorzien in het vervoer naar en van de vaccinatielocatie voor hen die dat nodig hebben. Binnenkort wordt een tweede vaccinatielocatie geopend in Den Haag; in het voormalig Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan.

Het was afgelopen week rustig in Leidschendam-Voorburg. Ook de invoering van de avondklok op zaterdag 23 januari heeft niet tot onrust of onregelmatigheden geleid. De gemeentelijke BOA’s werken nauw samen met hun collega’s van de politie. In het weekend zijn er extra BOA’s ingezet op straat om, binnen hun bevoegdheden, agenten te ondersteunen in hun werk. Er zijn door de politie enkele bekeuringen gegeven voor het niet naleven van de avondklok.

Vanaf maandag 25 januari zijn BOA’s, net als agenten, bevoegd om de avondklok te handhaven. De Boa’s zijn in de daguren inzetbaar op de andere COVIDmaatregelen. Hierbij kan vanuit de politie elke melding die voornamelijk op leefbaarheid of handhaving COVID terug te voeren is direct doorgezet worden richting de boa’s. Hierdoor houdt de politie zoveel mogelijk de handen vrij voor haar primaire taken.