Bij de fusie van de gemeente Voorburg en de gemeente Leidschendam is negentien jaar geleden besloten dat het college en ambtelijk apparaat in Leidschendam zouden worden gehuisvest en de gemeenteraad in Huize Swaensteyn in Voorburg.

Dat meldt Het Krantje.

Raadhuis en Stadskantoor in Leidschendam zijn een aantal jaren geleden op eigentijds niveau gebracht. Huize Swaensteyn daarentegen is al vele jaren een drama als het gaat om klimaatbeheersing, bereikbaarheid voor minder validen, beveiliging, akoestiek, duurzaamheid en fatsoenlijke vergadervoorzieningen, is de Gemeentebelangen (GBLV) van mening. “Er is al voor vele tonnen aan Huize Swaensteyn verspijkerd, maar het blijft behelpen. Het wordt tijd om daar iets aan te doen. Maar laten we dat dan nu in een keer goed doen.”

In de zogenaamde gebouwenschuif werd voorgesteld om de raadzaal en griffie (de vijf medewerkers onder leiding van de griffier die de gemeenteraad ambtelijk ondersteunen) te verhuizen naar Herenstraat 42 en Museum Swaensteyn te verhuizen naar Huize Swaensteyn.

Deze gebouwenschuif is van de baan meldt GBLV: “Waaijer Projectrealisatie wil het resterende deel van Herenstraat 42 ook ontwikkelen zodat er geen ruimte meer is voor raad en griffie. Het college van B&W komt nu met het voorstel waarbij nog maar één optie mogelijk is: nog meer geld pompen in Huize Swaensteyn om dat historische pand op eigentijds niveau te brengen. Daarnaast moet worden onderzocht of Museum Swaensteyn en de gemeenteraad samen in Huize Swaensteyn kunnen worden ondergebracht.”

De oplossing ziet GBLV in verplaatsing van het bestuurlijk centrum van de gemeente naar het Raadhuiskwartier in Leidschendam. “Het oude Raadhuis van Leidschendam schijnt niet te passen, maar er zijn meer opties denkbaar: de tuin achter/naast het Stadskantoor, het parkeerterrein naast het Stadskantoor (met behoud van de parkeerplekken), KJ44 of misschien zelfs in het Stadskantoor als thuiswerken de norm wordt. De vergaderruimtes van de gemeenteraad kunnen overdag dan prima worden benut voor ambtelijke vergaderingen.”

“Laten we stoppen met emotioneel en historisch onjuist geromantiseer over Huize Swaensteyn als bestuurlijk ankerpunt van de gemeenteraad. Laten we Joop Wijnants nogmaals danken voor zijn inspanningen om Huize Swaensteyn te behouden. Laten we Museum Swaensteyn, ArtiBrak, de Stichting Prinses Marianne, een satellietvestiging van de bibliotheek e.d. volop kansen geven in Huize Swaensteyn. Laten we goed geld niet in dure verbouwingen steken om de gemeenteraad te blijven huisvesten in een prachtig en historisch pand dat volkomen ongeschikt is om als gemeenteraad in te kunnen functioneren”, roepen Frank Rozenberg en Hans Peter Klazenga namens GBLV op.

(bron: www.hetkrantje-online.nl)
(foto: hal van het raadhuis in Leidschendam tijdens een nieuwjaarsreceptie)