De gemeente Leidschendam-Voorburg steunt met ruimhartige middelen (sport-)verenigingen, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen die door de coronacrisis financiële problemen hebben.
Burgemeester Tigelaar: “Vanzelfsprekend houden we met elkaar verenigingen en organisaties overeind. Bijvoorbeeld wijkverenigingen waar ouderen straks weer gezellig bij elkaar kunnen komen. Of sportverenigingen die de handen ineen slaan om iedereen weer naar de sportvelden en sportzalen te krijgen. En wat kijken we met zijn allen uit naar het moment dat de theaters weer open mogen en we kunnen genieten van een schitterende voorstelling. Samen nu de schouders eronder om straks weer met elkaar te kunnen leven.”

Diverse sportverenigingen hebben financiële steun gekregen om de huur te kunnen betalen. Veel sportverenigingen hebben tekorten als gevolg van gesloten kantines, wegvallende sponsorinkomsten voor bijv. reclameborden en tegenvallende ledenaantallen. Om deze tegenvallende inkomsten te kunnen opvangen is hiervoor compensatie toegekend. De Bibliotheek aan de Vliet kan coronaproof werken en een veilige omgeving bieden aan bezoekers. Theaters en musea kunnen hun creativiteit blijven inzetten om bezoekers digitaal te blijven bereiken. En er is extra inzet voor activiteiten voor jongeren door Sport en Welzijn. Kwadraad krijgt steun voor kwetsbare kinderen die juist in deze moeilijke periode extra ondersteuning van schoolmaatschappelijk werk nodig hebben.

Steun aanvragen?
Er kan nog steeds steun worden aangevraagd door (sport-)verenigingen, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen die door de coronacrisis in financiële problemen komen. Zij kunnen gebruik maken van landelijke regelingen en in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de gemeente voor kosten die niet gedekt worden door andere (landelijke) regelingen.

Kijk voor meer informatie op: www.lv.nl/maatschappelijke-organisaties-en-coronavirus

Foto: Pexels stockfoto