Bewoners in Voorburg-West blijven kritisch op nut en noodzaak van een OV-verbinding op steenworp afstand van hun voortuinen. Zij zien hun gelijk nu bevestigd in een recent advies dat is uitgebracht door de Commissie MER.

De gemeente Den Haag is van zins om de nieuwbouwwijk rond de Binckhorstlaan te koppelen aan het bestaande OV-netwerk in de regio, via een tracé naar de Geestbrugweg en op de groenstrook langs de Maanweg naar station Voorburg. De belangrijkste bezwaren van de bewoners op de huidige plannen zijn dat er slechts één mogelijk tracé wordt onderzocht, dat het effect op de leefomgeving Voorburg-West daarin niet wordt meegewogen en dat Voorburg-West niet goed vergelijkbaar is met het Haagse deel van het Plangebied.

De bewonersorganisatie Binckhorstlaan Voorburg ziet deze kritiek nu bevestigd in een kritische adviesrapportage van de Commissie voor de MER (Milieu-Effect-Rapportage). De bewonersorganisatie heeft daarom in een ingezonden brief aan de Commissie Leefomgeving van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg gevraagd de adviezen van de Commissie voor de MER over te nemen en met haar in gesprek te gaan over de milieu-effect-rapportage, die nu moet worden opgesteld.

Alternatieven doorrekenen
De bewonersorganisatie Binckhorstlaan Voorburg wil dat de gemeente meer alternatieven door laat rekenen, ook alternatieven buiten Voorburg-West om. De gemeente Leidschendam-Voorburg is immers één van de bevoegde gezaghebbende instanties in dit project. De lightrail-verbinding kan er dus niet komen buiten haar instemming om, aldus de bewonersorganisatie in een persbericht. 

De bewonersorganisatie Binckhorstlaan Voorburg bestaat uit zo’n zestig bewoners van woningen rond de Voorburgse Binckhorstlaan en achterliggende wijken. Ze wordt door onder anderen aangevoerd door Marjan van Giezen, die als topmanager bij het ministerie voor infrastructuur en waterbeheer en oud-raadslid voor de PvdA de nodige ervaring meebrengt in het verloop van bestuurlijke processen.

Geen toegevoegde waarde
Van Giezen: “Opnieuw wordt Voorburg-west gezien als doorgang van Den Haag naar Zoetermeer en Delft, in plaats van als dichtbebouwde woonwijk met veel jonge kinderen en ouderen. Deze lightrail brengt ons geen enkel voordeel, nog niet eens een halte. Maar wel geluidoverlast, trillingen, en verkeersonveiligheid. Onze hoop is dat het MER-advies zal bevestigen dat deze verbinding voor Leidschendam-Voorburg geen toegevoegde waarde heeft.”

Foto: Ap de Heus