De gemeente Leidschendam-Voorburg start een ondernemersenquête over het lokale beleid en de gemeentelijke dienstverlening.

MKB-Nederland doet iedere twee jaar onderzoek naar het lokale ondernemersklimaat. Ook gemeente Leidschendam-Voorburg doet hieraan mee om ondernemers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Daarom nodigt de gemeente ondernemers in Leidschendam-Voorbug uit een aantal vragen online te beantwoorden om te zien wat er goed gaat maar vooral ook wat er beter kan.

Ondernemers wordt onder meer gevraagd welk rapportcijfer ze Leidschendam-Voorburg geven voor het ondernemersklimaat; op welke manieren de gemeente ondernemers betrekt bij beleid; en hoe de gemeente scoort op vlakken als klantgerichtheid, bereikbaarheid en deskundigheid. Een aantal vragen gaat in op de dienstverlening tijdens de coronapandemie.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer vijf minuten en zorgt ervoor dat de gemeente investeringen en beleid beter kan afstemmen op de wensen van ondernemers.

Vragenlijst
Ondernemers kunnen de vragenlijst invullen tot 15 februari 2021. De antwoorden worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. De resultaten van het onderzoek worden in april 2021 gedeeld via de digitale ondernemersnieuwsbrief en overige gemeentelijke media.

Foto: Benedikte Zijlstra en Astrid van Eekelen (gemeente Leidschendam-Voorburg)