De initiatiefneemster van de petitie tegen het hondenhek in het Sijtwendepark voelt zich volledig genegeerd door de gemeente en de lokale politiek.

Inmiddels hebben 850 Voorburgse inwoners de petitie ondertekend, waarin het gemeentebestuur alsnog met klem wordt verzocht geen hondenhek te plaatsen in het Sijtwendepark. Een poging om deze petitie aan te bieden aan de burgemeester mislukte. De agenda was tot half december gevuld, aldus het secretariaat. Ook het college en de coalitiepartijen VVD/CDA/PvdA/CU-SGP en GroenLinks zwegen tijdens de raadsvergadering van 17 november j.l in alle talen over de inhoud van de petitie.

“Ronduit verbijsterend”, aldus initiatiefneemster Liesbeth de Vries, “ dit is een schoffering van een aanzienlijk aantal inwoners van onze gemeente”. “Ik heb deze petitie opgestart uit oprechte verontwaardiging over dit voornemen, mede op aangeven van een grote groep trouwe gebruikers van het park”.

“Er heerst, zo vervolgt Liesbeth, “zoveel verbazing, ongeloof en afkeer tegen een besluit dat geen recht doet aan een bestaande situatie”. “Vijf- tot zeshonderd maandelijkse trouwe bezoekers gaven samen harmonieus dagelijks invulling aan het gebruik van het park”. Aan dit laatste lijkt nu een einde te zijn gekomen, aldus De Vries. “De trouwe bezoekers van het losloopgebied hebben geen reden meer om het park te bezoeken en in lijn met de verwachting van de gemeente zal deze groep naar andere gelegenheden uitwijken. Al biedt onze gemeente steeds minder keuzemogelijkheden voor onze viervoeters.”

“En wat me nog het meest steekt”, zegt Liesbeth, dat feitelijk bekend is, dat niemand dit hek wil”. “Het zal recht moeten doen, volgens de wethouder, aan alle gebruikers van het park”. De wrange werkelijkheid is, dat maar een heel klein groepje tegenstanders van de inmiddels oude situatie, ervan gaat genieten.”

“Hoe je er ook tegenaan kijkt, dit snapt toch geen hond?”