Fractievoorzitters nieuwe coalitie LVDe fractievoorzitters van VVD en GroenLinks in Leidschendam-Voorburg zien de coalitiesamenwerking met vertrouwen tegemoet.

Dat lieten Louise Kortman (VVD) en Jeroen van Rossum (GL) woensdagavond weten in het radioprogramma Midvliet Actueel. Dit weekend werd bekend dat Groen-Links toe zal treden tot de coalitie in Leidschendam-Voorburg. Floor Kist wordt wethouder met als portefeuille Wonen, Welzijn en WMO.

De samenleving staat vanwege alle coronaperikelen onder druk en dat vraagt om een breed draagvlak aldus Kortman. "De begroting ligt op ons te wachten, grote andere vraagstukken. Ondernemers moeten enorm hard werken om de boel boven water te houden. We vinden het als VVD, maar ook vanuit de coalitie enorm belangrijk dat ons coalitieakkoord ook verder uitgedragen kan worden." Dat de coalitie op dit moment slechts één zetel meerderheid heeft in de raad blijkt dan soms toch wel erg krap.

Kwestie Schakenbosch
De VVD-fractieleider begrijpt dat mensen een verband leggen met de kwestie rond VVD-raadslid Arnold Brands eerder deze zomer. Die stemde begin juli mee met een motie van oppositiepartij GLBV om een amendement in te brengen in het bestemmingsplan voor Schakenbosch. Daar staan 325 woningen gepland. De oppositie wil dat de projectontwikkelaar verplicht wordt tevens 30% sociale woningbouw te realiseren. Die stonden echter niet ingeraamd in de concept bouwplannen op grond waarvan de gemeente Leidschendam-Voorburg een overeenkomst heeft gesloten met Schakenbosch b.v. Deze dreigt nu met een miljoenenclaim.

De affaire Brands speelt volgens Kortman gedeeltelijk mee, maar is zeker niet het enige motief. "Ik begrijp dat mensen dat zouden kunnen denken. Het is een ja en een nee. Want precies wat ik eerder zei: we zijn echt op zoek geweest naar een breder draagvlak voor de hele gemeente." De huidige tijd vergt een bredere politieke basis voor de coalitie in de gemeenteraad aldus de VVD-fractievoorzitter. Eén enkele zetel verschil is dan te heikel. "We gaan een zware tijd tegemoet. Daar zitten we al in. En dat vraagt ook gewoon om een gedegen bestuur." 

Onvoorziene partner
Dat GroenLinks toetreedt tot een coalitie waar VVD de grootste partij is wil niet zeggen dat de partij naar rechts opschuift, aldus fractieleider Jeroen van Rossum: "We hebben niet gezegd: Nu zijn we het in alles met elkaar eens." Toen hij van de zomer gebeld werd om te komen praten met de coalitiepartijen, was zijn eerste gedachte dat de kans niet groot zou zijn dat men er samen uit zou komen. "Uiteindelijk hebben we toch hele constructieve gesprekken gevoerd en zijn we vooral op zoek gegaan naar wat nou de basis is, en of we een modus kunnen vinden waarin we de gemeente verstandig de coronacrisis uit kunnen besturen." 

Twee jaar eerder nog was GroenLinks vrij resoluut dat ze geen heil zag in toetreden tot een coalitie met VVD en CDA. "Nu zijn we ruim twee jaar verder en is de wereld ook gewoon veranderd, en dachten we: oké, misschien moeten we dan ook zo verantwoordelijk zijn om aan tafel te gaan."

Achterban
Net als bij Kortman zijn de eerste reacties die Van Rossum heeft vanuit de achterban positief. Hij heeft er alle vertrouwen in dat hij de Algemene Ledenvergadering, die al deze week donderdag plaatsvindt, meekrijgt. "Ook ik durf morgen aan mijn achterban uit te leggen wat we gedaan hebben, omdat we echt een aantal mooie dingen hebben binnengehaald."

Volgens Van Rossum heeft GroenLinks door toe te treden een bezuiniging op voor de hand liggende terreinen weten te voorkomen. "Wat voor ons een hele belangrijke was om aan tafel te komen was dat we niet de botte bijl gaan inzetten op Sport, op Cultuur en op het Sociale Voorzieningen-niveau. Want dat zijn de plekken waar je volgens mij de kwetsbaarste mensen uit onze gemeente mee kunt raken."

Gesprekken met D66
Er is ook nog gesproken met D66, een partij die qua programma dichter ligt bij de huidige coalitie, zo laat Kortman desgevraagd weten. Die vormden echter een 'te smalle basis' om op grond daarvan tot nauwere samenwerking over te gaan. Over de aard van de gesprekken laat Kortman zich niet verder uit. "Dat zijn verder gesprekken die vertrouwelijk zijn."

Van Rossum: "Misschien is het juist wel goed om de uiterste flanken in onze raad - de VVD en GroenLinks - samen de gemeente te laten besturen, omdat het je dwingt compromissen te zoeken die misschien wel breder gedeeld worden dan wanneer één van de twee flanken de gemeente bestuurt."