D66 LV logoDe gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg staat positief tegenover het plan van D66 om meer transparantie te scheppen in de subsidieverstrekking.

Dat bleek uit de commissievergadering van maandag 7 september. D66 wil meer transparantie over wie waarvoor welke subsidie ontvangt en over de vraag of de ontvanger met de subsidie ook de beoogde doelen behaalt. 

De raad sprak daarin over het D66-voorstel voor een subsidieregister. D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem diende het plan in: "Je kunt over 14,5 miljoen euro nooit té transparant zijn. Het gemeentebestuur moet inzichtelijk maken wat er met het belastinggeld van de burger bereikt wordt."

Naar de mening van Van Maldegem is die informatie ook nu beschikbaar voor onze inwoners, maar dan verspreid en verbrokkeld in documenten die her en der te vinden zijn: “We vragen dus niet om extra informatie, maar om bestaande informatie toegankelijk te presenteren.”

De gemeenteraad vroeg het college ook meer vaart te maken met dit plan. Het college stelde voor pas in 2023 een volledig subsidieregister op te tuigen. “Dus pas ná de gemeenteraadsverkiezingen. Dat vonden wij echt veel te lang duren,” aldus de D66-fractievoorzitter, “Twee jaar geleden heeft de wethouder al gezegd zo’n register mee te nemen in zijn plannen voor dit jaar. Vijf jaar voor een overzicht op de website vonden we echt te gortig.”

Van Maldegem zei eind vorig jaar bij de begrotingsbehandeling het heft in eigen handen te nemen en zelf een voorstel voor een subsidieregister te gaan schrijven, nadat duidelijk werd dat het college "geen hom of kuit gaf" ondanks de eerdere toezegging. Voor de zomer diende de D66’er zijn voorstel in. De gemeenteraad stemt dinsdag 22 september over dit voorstel.

Alle fracties lieten maandagavond weten zich achter het D66-voorstel te kunnen scharen evenals de oproep van D66 om al per 1 januari 2021 een subsidieregister te publiceren. Van Maldegem: “Dat mag dan best nog een kalere versie zijn dan het Haagse register. Het gaat om het doel: transparantie over wat er met belastinggeld gebeurd.”

Soms is een subsidie er om de voorziening gewoon beschikbaar te zijn in de gemeente. Van Maldegem denkt dan aan bijvoorbeeld de reddingsbrigade: “Achter die subsidie zit een duidelijk verhaal, zonder concreet doel. Dat is een politieke keuze. Maar laten we open en duidelijk zijn over die keuzes.”