Duurzaam LVDe zomer loopt tegen het eind, al hopen we natuurlijk op een mooie septembermaand.

Veel activiteiten werden geannuleerd vanwege corona, maar langzamerhand gaan we toch weer aan de slag, al zal meer online moeten en zullen veel activiteiten een andere invulling krijgen. Het Repair Café blijft helaas nog even in de wacht, men wil u noch de vaste reparateurs aan risico’s blootstellen. Groei en Bloei zal voorzichtig weer wat activiteiten oppakken.

Zelf gaat de stichting dit najaar flink aan de slag met duurzame energie en de energietransitie, en daarbij werkt men nauw en prettig samen met Energy Common en Platform Lokale Democratie.
Dit najaar wil de stichting ook meer aandacht vragen voor het klimaatbestendig maken van Leidschendam-Voorburg. De aanpak in Arnhem zou als voorbeeld kunnen dienen.

Stichting Duurzaam LV start met een enthousiasmerende filmavond over dit thema in Rusthout, voor een beperkt publiek, op 1 oktober. Natuurlijk zullen alle activiteiten plaatsvinden conform de corona-richtlijnen van het RIVM.
Wilt u zelf ook actief worden? Daar zou men erg blij mee zijn. U bent altijd welkom een bestuursvergadering bij te wonen of met een van de bestuursleden een informerend gesprek te voeren.