logo LVHet gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg zal goedkeuring vragen aan de gemeenteraad voor een noodbudget van vijf miljoen euro om ondernemers, organisaties en inwoners te kunnen ondersteunen die worden getroffen door de overheidsmaatregelen om de corona-uitbraak te beperken.

 


Coronabudget
Van veel inwoners en partijen die samenwerken met de gemeente komen verzoeken binnen voor financiƫle steun. Om direct maatregelen te kunnen nemen en snel te kunnen handelen is er budget nodig. Het college van burgemeester en wethouders vraagt daarom aan de gemeenteraad een coronabudget van vijf miljoen euro beschikbaar te stellen.

Dit biedt ruimte om een steunpakket uit te voeren dat gericht is op het beschermen van de sociale infrastructuur, zodat organisaties met een publieke taak (sport, cultuur, zorg en welzijn) zoveel mogelijk overeind blijven. Het beperken van economische schade, zodat banen en bedrijven in onze gemeente behouden blijven. De zelfredzaamheid van inwoners te ondersteunen en beperkingen in het geven/ontvangen van onderwijs en zorg zoveel mogelijk ondervangen.

Met het gevraagde geld is het mogelijk om verschillende voorgestelde noodmaatregelen direct uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het kwijtschelden van lokale belastingen en opschorten (en mogelijk kwijtschelden) van huurbaten van gemeentelijk vastgoed voor kwetsbare doelgroepen. Ook is rekening gehouden met extra kosten voor de gemeentelijke organisatie, zoals het nemen van beschermende maatregelen, faciliteren van thuiswerken en het inzetten van extra capaciteit.

Snel beslissen
Gezien de bijzondere situatie, moet soms snel beslist worden over steunverzoeken. Dit betekent dat waar mogelijk de gemeente de regels soepeler interpreteert om de belasting voor inwoners en organisaties te verminderen. Daarnaast wil het college een zware procedure met bijbehorende administratieve lasten, (voor gemeente en aanvrager) die veelal horen bij verzoeken om financiƫle steun, voorkomen.

De huidige coronamaatregelen zijn afgekondigd tot en met 28 april 2020. Omdat het misschien langer duurt dan 28 april tot de situatie voor inwoners, ondernemers en organisaties weer normaal wordt, gaat het college van B&W uit van een periode van zes maanden, waarin de maatregelen geleidelijk afgebouwd worden. Het voorstel voor het beschikbaar stellen van een coronabudget wordt op 9 april besproken in de gemeenteraad.