SPDe SP-afdeling Leidschendam-Voorburg heeft een brandbrief aan het gemeentebestuur en de ondernemers in de gemeente geschreven om aandacht te vragen voor de positie van flexwerkers.

Als gevolg van de coronacrisis zijn ook in Leidschendam-Voorburg honderden tijdelijke arbeidskrachten hun baan kwijtgeraakt. De SP doet een klemmend beroep op de werkgevers om werknemers in dienst te houden.

Veel werkgevers zijn zich er niet van bewust dat de subsidieregeling voor het aanhouden van werknemers ook geldt voor flexwerkers, aldus de SP.  De partijafdeling roept het gemeentebestuur op er alles aan te doen dat werkgevers goed worden geïnformeerd over ins en outs van deze regeling. Daarnaast roept de SP het college en werkgevers op een beroep te doen op het kabinet om te voorkomen dat werknemers die nu overuren draaien volgend jaar in de problemen komen omdat ze forse bedragen aan toeslagen terug moeten betalen.

Tevens is de afdeling op haar website een Meldpunt Flexwerk begonnen, waar inwoners van Leidschendam-Voorburg terecht kunnen met vragen, of als ze in de knel komen wat werk betreft.