Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
D66-LV wil graag weten waarom het zoveelste onderzoek nodig is naar een extra oeververbinding over de Vliet. De partij kreeg daar volgens eigen zeggen afgelopen raadsvergadering niet goed antwoord op.

Belofte maakt schuld
D66-fractievertegenwoordiger Wouter Jorissen vroeg wethouder Bouw in de raadsvergadering van dinsdag 26 maart waarom er nóg een onderzoek nodig is naar de komst van een extra brug over de Vliet. Coalitiepartijen CDA en VVD hadden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de belofte gedaan nog eens met een open blik naar de mogelijkheid van een extra oeververbinding te krijgen. Vermoedelijk steekt er dus vooral de wens achter, de verkiezingsbelofte gestand te doen.

Eerder onderzoek
In 2015 en 2016 zijn er echter reeds verscheidene onderzoeken gepleegd. In een definitief rapport van onderzoeksbureau Goudappel Coffeng werd geconcludeerd dat een extra oeververbinding per saldo niet tot minder files zou leiden, omdat het extra verkeer aantrekt.  Wel zou het Damcentrum beter bereikbaar en rustiger worden, maar de omgeving zou naar verwachting extra verkeersdrukte en milieulast ondervinden.

Omliggende wijken
Inwoners van omliggende wijken maken zich dan ook vooral zorgen. Volgens inwoonster Karijn de Jong zijn bewoners van de omliggende wijken ontdaan over de versmalling van de onderzoeksvraag van dit onderzoek. Volgens de opzet zou dit namelijk enkel kijken naar het effect op het Damcentrum.

Dubbel werk
Wethouder Bouw heeft inmiddels toegezegd in de tweede fase van het onderzoek rekening te houden met het effect van een extra brug op leefbaarheid en de omliggende wijken. Jorissen: ‘Het onderzoek kan dan nu wel breder worden, maar juist dan gaan we precies hetzelfde onderzoek nog een keer opnieuw doen. Dat is zonde en totaal overbodig.’