“Een grote opluchting”, zo omschrijft Astrid van Eekelen, wethouder Verkeer en vervoer, de gemaakte afspraken met aannemer KWS over de herstart van de werkzaamheden aan de Veenpoldersweg.

Dat is de nieuwe weg voor doorgaand verkeer rond de woonkern van Stompwijk.

De afgelopen maanden spraken de gemeente en de aannemer intensief met elkaar over de wijze van uitvoering voor de aanleg van de laatste 250 meter van de Veenpoldersweg. Een complex werk, omdat de weg op palen moet worden gefundeerd. De geschatte uitvoeringsperiode is vijf maanden. De weersomstandigheden moeten dan niet tegen zitten. Alle betrokkenen kijken uit naar de zomer van 2022 wanneer de weg volledig kan worden opengesteld.

15 km/uur Doctor van Noortstraat
Na de openstelling van de Veenpoldersweg is Stompwijk verlost van het doorgaand verkeer. Tot die tijd belasten vrachtverkeer en landbouwvoertuigen nog de Doctor van Noortstraat. De wegkwaliteit van deze straat staat het niet toe om er met hoge snelheid te rijden. Daardoor komt de verkeersveiligheid in het geding. Ook de bewoners signaleren dat niet iedereen zich houdt aan de toegestane snelheid van maximaal 15 km per uur. Om hier aandacht voor te vragen, plaatst de gemeente binnenkort beeldborden op meerdere plekken langs de Doctor van Noortstaat.

Inloopavond in december
De plannen voor de vernieuwde Doctor van Noortstraat zijn in voorbereiding. In december houdt de gemeente een (vermoedelijk) digitale informatieavond waarop zij de plannen presenteert. Bewoners van de Doctor van Noortstraat ontvangen hiervoor t.z.t. een uitnodiging.

Meer weten? Kijk op de projectpagina van Bereikbaar Stompwijk

Foto boven dit bericht: de Veenpoldersweg is op 250 meter na klaar. Als de weersomstandigheden niet tegen zitten, is ook het laatste stuk in in de zomer van 2022 aangelegd en kan de weg volledig worden opengesteld.
(foto: KWS)