De energiecoöperatie Zon op Leidschendam-Voorburg en boerderij Akkerlust zijn vorig jaar het gesprek aangegaan of op de boerderij een zonnestroominstallatie gerealiseerd kan worden.

Op de boerderij is een schuur die zich daarvoor geschikt is. De coöperatie heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan en heeft de belangstelling gepeild van omwonenden in Stompwijk en van inwoners van Leidschendam en Voorburg. Die signalen waren allemaal goed. Inmiddels is ook van de rijksoverheid een subsidiebeschikking ontvangen. Het contract tussen de coöperatie en de boerderij is deze week getekend. Voordat de zonnepanelen echt op de schuur bij boerderij Akkerlust komen te liggen, is er nog wel flink wat werk te doen. Het vooruitzicht is dat de installatie nog dit jaar groene stroom gaat leveren.

De installatie in Stompwijk krijgt 160 zonnepanelen. Zon op Leidschendam-Voorburg heeft sinds december 2019 een installatie in exploitatie met 236 panelen. Doelstelling is elk jaar een nieuwe installatie in gebruik te nemen. Daartoe zoekt de coöperatie contact met gebouweigenaren die hun dak ter beschikking willen stellen. Zij en andere belangstellenden kunnen via de website www.zonoplv.nl contact opnemen.

Foto boven dit bericht: Rick van Boheemen tekent het contract met Zon op Leidschendam-Voorburg.