De AWP voor water, klimaat en natuur heeft samen met de BBB het college opgeroepen om nou eens serieus te gaan lobbyen bij de provincie Zuid-Holland en het ministerie van LNV in Den Haag.

De rivierkreeft is een plaag en de regels voor het wegvangen van rivierkreeftjes moeten worden versoepeld. De rivierkreeft eet alle waterplanten uit de sloot, zodat vissen, kikkers en larven van bijvoorbeeld libellen geen plek meer hebben om zich te verstoppen. De motie werd breed gesteund door alle partijen in het waterschap Delfland. Alleen de PvdD vond het doodmaken van rivierkreeften zwaarder wegen dan het leven van de vissen, kikkers en libellen, en stemde tegen. De eigen motie van de PvdD werd door geen enkele partij gesteund.

De rivierkreeft staat op de Invasieve Exotenlijst en daar is de provincie verantwoordelijk voor. Maar de rivierkreeft valt ook onder de Visserijwet van LNV. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de verbetering van de waternatuur, en die zien met lede ogen hoe de sloten worden kaalgevreten. AWP en BBB vinden dat het college van Delfland veel harder aan de bel moet trekken. “Het is niet onze verantwoordelijkheid, maar de rivierkreeft is een bedreiging in al onze sloten. Zo gaat het niet langer”, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP Delfland.

Actieplan rivierkreeft
In een amendement ook opgesteld door de AWP, dat werd gesteund door alle partijen behalve de PvdD, wordt het college opgedragen om nog dit jaar met een actieplan rivierkreeft te komen om alle natuurvriendelijke oevers te beschermen tegen kreeftenvraat. “Die zijn voor veel geld aangelegd, dus dat willen we niet”.

In 2023 is een driejarige proef afgesloten in Delfland, waaruit bleek dat het wegvangen van rivierkreeften succesvol is om de aantallen rivierkreeftjes in een sloot omlaag te brengen. Zodat waterplanten een kans krijgen om weer uit te groeien. Probleem voor Delfland is dat alleen beroepsvissers met de effectieve kreeftenkorf mogen vissen. Delfland kan alleen ontheffing krijgen van LNV voor een proef. Voor een structurele aanpak moeten beroepsvissers worden ingehuurd, maar die zijn er nauwelijks meer. Iedereen mag rivierkreeften vangen met een hengel of een schepnetje, maar dat is voor het op grote schaal wegvangen van kreeften veel te omslachtig.

Geen winterslaap
Uit de proeven is ook gebleken dat het wegvangen vrijwel continu moet gebeuren. De rivierkreeften hebben zich in de afgelopen veertig jaar aangepast aan het Hollandse klimaat en gaan in zachte winters niet meer in winterslaap. Dat betekent dat het voortplantingsseizoen van de rivierkreeftjes nog langer is geworden.


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht AWP.
Foto: Hans Middendorp, fractievoorzitter AWP voor water, klimaat en natuur.