Recent bracht Ingeborg ter Laak, nummer 2 op de CDA-lijst voor de Europese verkiezingen, een werkbezoek van aan het Leidse Bio Science Park. Ook bracht zij een bezoek aan de Space Campus in Noordwijk.

Tijdens dit bezoek, op vrijdag 24 mei, heeft Ter Laak samen met lokale CDA-afdelingen diverse innovatieve bedrijven bezocht. Ze benadrukte hoe cruciaal Europese samenwerking is voor regionale innovatie en werkgelegenheid.

Hieronder staan wat hoogtepunten van het bezoek:

- Economische impact: Het Bio Science Park en de Space Campus zijn belangrijke economische clusters in de regio, die duizenden banen genereren voor het MKB.
Innovatie en groei: Ter Laak was onder de indruk van de snelle groei en baanbrekende innovaties in het Bio Science Park, met nadruk op medicijnontwikkeling en ruimtevaarttechnologie.

Banenmotoren voor de regio
Het Bio Science Park en de Space Campus vormen belangrijke economische clusters in de regio. “Deze hubs zijn echte banenmotoren voor het MKB in de omgeving,” vertelde Ter Laak. “Alleen al op de Space Campus werken circa 5000 mensen. Samenwerking op Europees niveau is cruciaal op gebieden als veiligheid en economie. We moeten zelf kunnen produceren wat we nodig hebben voor een duurzame toekomst.”

- Samenwerking: Ter Laak onderstreepte het belang van visie, volharding en samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven voor de ontwikkeling van dergelijke hubs.

Visie en samenwerking essentieel
Volgens Ter Laak ontstaan dergelijke kennis-hubs niet vanzelf. "Het vereist visie, volharding en samenwerking tussen verschillende partners zoals kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven. Zulke innovatieve clusters zijn cruciaal voor een zelfvoorzienend en hoopvol Europa dat kan concurreren op de wereldmarkt."

- Onderwijsinvesteringen: Tobias Sandoval Garcia, CDA-raadslid in Leiden, benadrukte tijdens het bezoek de noodzaak van investeringen in technisch onderwijs om aan de vraag naar goed opgeleid technisch personeel te voldoen.

Investeren in technisch onderwijs
Tobias Sandoval Garcia, CDA-raadslid in Leiden, benadrukte tijdens het bezoek het belang van investeringen in goed technisch onderwijs voor de regionale werkgelegenheid. "De Space Campus heeft grote behoefte aan goed opgeleid MBO-personeel in technische beroepen. Daar moeten we blijvend aandacht voor hebben. Juist het Bio Science Park en de Space Campus zijn van groot belang voor onze regionale economie en het creëren van banen."

CDA-kandidaat Ingeborg ter Laak benadrukte nog:
Europese Samenwerking is zeer belangrijk voor innovatie en Werkgelegenheid in Regio.


Door: Nahira Martina
Foto's: CDA (Campagneteam Ingeborg ter Laak) 
Onderste foto: Ingeborg ter Laak, in Noordwijk


Ingeborg ter Laak volledige foto


Ingeborg ter Laak in Noordwijk