De hoogheemraden van waterschap Delfland willen zichzelf een salarisverhoging geven van 33%. De oppositiepartijen AWP, WN en PvdA zijn ronduit verbaasd.

Een hoogheemraad is een waterschapswethouder en zit in dezelfde salarisschaal.

Het voorstel is om de parttime aanstelling van de hoogheemraden van 0,75 fte te verhogen naar 1,0 fte, dus een volledige aanstelling. Aanleiding is een wettelijke verruiming van het bedrag dat een waterschap maximaal mag betalen aan zijn bestuurders. “Maar niet alles wat mag is daarmee ook eerlijk”. Want bij andere waterschappen krijgen hoogheemraden maximaal een vierdaagse aanstelling, dat zou ook voor Delfland moeten gelden.

“In tijden van toenemende armoede kan het toch niet waar zijn dat de hoogheemraden van Delfland zichzelf een loonsverhoging van 33% geven?” “Dat komt per persoon neer op 1500 euro extra per maand!”

“Delfland zit weer in zijn ivoren toren”, zegt Ko Heijboer van de AWP“. Terwijl de armoede in Nederland toeneemt en de koopkracht daalt, het volledige minimumloon van een 20-jarige bovenop een toch al riant salaris??? Dat kunnen en willen wij niet aan onze burgers uitleggen. Trouwens ook niet aan de medewerkers van Delfland, die afgelopen jaar te maken kregen met een hoge werkdruk als gevolg van 67 onvervulde vacatures. Want zij krijgen er ook geen 33% salaris bij”.

De Delflandse hoogheemraden beroepen zich op de toegenomen werkdruk. Volgens de oppositiepartijen is daar geen sprake van. De Delflandse hoogheemraden willen een vijfdaagse aanstelling maar dat is niet besproken bij de formatie en staat ook niet in het Coalitieakkoord.

Feit is dat drie van de vier hoogheemraden al een betaalde bijbaan hebben voor een dag in de week, dus een aanstelling voor 100% is niet eens mogelijk.

De drie oppositiepartijen willen daarom een motie indienen om af te zien van deze enorme salarisverhoging. Bestaanszekerheid wordt een thema bij de landelijke verkiezingen. “Laat VVD, BBB en CDA maar kleur bekennen waarom zij vinden dat zo’n grote salarisverhoging van 33% noodzakelijk en verantwoord is, wij vinden het niet integer”.

Delfland heeft de komende jaren een grote opgave op schoon water, natuur en verbetering van de waterkwaliteit. Dit inhoudelijke beleid gaat boven een persoonlijk verdienmodel.


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht AWP.