Niet alleen de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg stemt in met de plannen voor een nieuw tramtrac√©. Ook de gemeente Rijswijk wil een nieuwe tramlijn. 

Wel wil de Rijswijkse gemeenteraad dat er eerst meer onderzoek gedaan wordt, voordat er een definitief akkoord gegeven wordt voor de nieuwe tramlijn, die de Binckhorst moet gaan verbinden met Voorburg, Rijswijk en Delft. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering in Rijswijk van donderdag 1 juni.

Net als in Voorburg, zijn er in Rijswijk zorgen over de komst van een extra tram. Omwonenden vrezen schade aan de huizen door trillingen van langsrijdende trams.

Meer onderzoek nodig
De VVD riep samen met CDA, Wij Rijswijk en Beter voor Rijswijk in een amendement op tot meer onderzoek naar de nieuwe tramlijn. 'We beschikken gewoon over te weinig informatie', opende VVD-raadslid Udo Oelen. 'De toekomstige lijnvoering is onbekend, we weten niet wat voor effect het veelvuldig laten rijden van de nieuwe tram heeft, we weten niet wat het voor woningen betekent. We moeten daar meer onderzoek naar doen.' Volgens Oelen, Ed Braam van Beter voor Rijswijk en Erik van der Veer van de PvdA, is het daarom belangrijk om de mogelijke overlast zo veel mogelijk in kaart te brengen en ook te beperken. De angst voor schade aan woningen en voor verkeersoverlast is ook bij de raadsleden groot.

Omdat er nog veel onduidelijk is over mogelijke overlast en schade moet er een onderzoek komen naar de gevolgen van geluidsoverlast en trillingen, naar een eventuele knip voor het autoverkeer op de Geestbrugweg en naar betere doorstroming van het verkeer naar de Rotterdamsebaan.

Mobiliteitsmaatregelen nodig
In Leidschendam-Voorburg heeft de gemeenteraad dinsdag 30 mei ingestemd met de komst van een snelle en hoogwaardige OV-verbinding van Den Haag Centraal over de Binckhorst richting Rijswijk en Voorburg. Ook is er ingestemd met de komst van een aanvullend pakket mobiliteitsmaatregelen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de gebieden. Deze mobiliteitsmaatregelen zijn volgens de gemeente nodig in verband met de komst van zeker 35.000 woningen in deze gebieden.

De gemeenteraad van Den Haag bespreekt de plannen op donderdag 8 juni. Bij goedkeuring door de drie betrokken gemeenteraden worden de plannen de komende jaren verder uitgewerkt, samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Door: Karin van der Spek
Bron: mediapartner Omroep West
Foto: gemeente Leidschendam-Voorburg