Simone Roos is voorgedragen voor benoeming tot lid van de korpsleiding van de politie per 1 mei.

Zij wordt in de korpsleiding verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering.

Aan het werk
‘Ik heb met veel overtuiging gekozen voor een overstap naar de politie en heb dan ook heel veel zin om snel aan het werk te gaan’, zegt Simone Roos. ‘Elke dag zie ik hoe belangrijk de politie is en hoe politiemedewerkers onder vaak moeilijke omstandigheden hun werk verrichten. Of het nu gaat om capaciteit, de voortdurende ontwikkeling van medewerkers, die gezond en veilig moeten kunnen werken, een stabiele financiering van de politieorganisatie, diversiteit en inclusie of duurzaamheid; het zijn stuk voor stuk dossiers van groot belang voor alle collega’s.’

Menselijke maat
‘Politiewerk is voor een groot deel mensenwerk. Onze collega’s verdienen een ondersteunende bedrijfsvoering die met menselijke maat hen in staat stelt hun belangrijke werk te doen', zegt korpschef Henk van Essen. ‘Ik ben blij met de komst van Simone, zij neemt veel relevante ervaring mee. Ik kijk uit naar de samenwerking met haar in de korpsleiding en het korpsmanagementteam.’

Gevoel voor wat er leeft
Roos vervolgt: ‘ik zie het als mijn opdracht om een “blik van buiten” toe te voegen. Om zo met de collega’s van binnen en buiten de bedrijfsvoering en alle partners om de politie heen deze onderwerpen verder te brengen. Ik ben van plan meteen het land in te gaan en hoop dan veel collega’s te ontmoeten. Om op die manier snel ingeburgerd te raken en mijn werk zo goed mogelijk te kunnen doen, met gevoel voor wat binnen de politie leeft, speelt en nodig is.’

Simone Roos heeft een brede ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en organisatievraagstukken, opgedaan bij diverse ministeries, de Raad voor de rechtspraak en de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. In de korpsleiding volgt ze Leonard Kok op, die onlangs directeur van de Politieacademie werd.