Op de Jupiterkade en de Regulusweg in Den Haag vangt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) asielzoekers op.

De gemeente Den Haag verzorgt ook crisisnoodopvang voor asielzoekers in het Teleport hotel op de Binckhorstlaan. Gemeente Den Haag geeft een update over een aantal ontwikkelingen op deze opvanglocaties in de Binckhorst.

Extra plekken op de Regulusweg
Sinds juli 2022 vangt het COA op de Regulusweg 400 asielzoekers op. Het COA breidt deze noodopvang begin mei uit naar 600 plekken. Dit is nodig omdat er ook de komende tijd een landelijk tekort aan plekken voor asielzoekers is. De locatie wordt eerst voor de uitbreiding geschikt gemaakt. De einddatum voor de opvang blijft vooralsnog 31 december 2023.

Asielzoekers Teleport hotel op de Binckhorstlaan verhuizen
De gemeente Den Haag vangt in het Teleport hotel sinds 29 juni 2022 asielzoekers op. Zij verhuizen begin april naar het Jorplace hostel in Scheveningen.

Situatie Jupiterkade blijft hetzelfde
Sinds januari 2022 vangt het COA 58 minderjarige asielzoekers op aan de Jupiterkade. Het gaat hier om jongeren van 15 tot 18 jaar. Het aantal plekken blijft gelijk. Deze locatie is tot 1 april 2024 beschikbaar.