Ziekenhuis Bronovo in Den Haag zou opgeheven worden, maar wordt uiteindelijk een weekziekenhuis.

HMC heeft drie vestigingen: Bronovo in Den Haag, Antoniushove in Leidschendam en in Den Haag ziekenhuis Westeinde. Voor het Antoniushove en Westeinde wordt gekeken naar verbouwingen, vertelde Ingrid Wolf, bestuursvoorzitter HMC, tijdens Midvliet Actueel.

Wat is een weekziekenhuis?
Een weekziekenhuis houdt in dat het ziekenhuis van maandag tot en met vrijdag geopend is. Vooral de poliklinieken en de afdelingen diagnostiek zijn open, maar ook dagbehandelingen zoals liesbreuk- en galblaasoperaties. Alle behandelingen die hier gedaan worden, zijn waar een korte opname nodig is. Het is wel nog mogelijk om een aantal nachtjes te blijven slapen, maar de grotere operaties worden sinds 2019 of in het Antoniushove of in het Westeinde gedaan.

Protest door mensen uit Leidschendam-Voorburg
Wolf: ‘We zien uit de wijde omgeving van Den Haag en omstreken dat veel mensen graag naar de locatie Bronovo toe komen. Het is een locatie waar je goed kan parkeren.’ Van oudsher was Bronovo een zelfstandig ziekenhuis en stond het goed aangeschreven. Inmiddels is het onderdeel van Haaglanden Medisch Centrum.
Wolf: ‘We hebben goed geluisterd naar alle omwonenden uit de wijken rondom de locatie Bronovo. Dus we zullen ook tot in de verre toekomst een vorm van zorg blijven leveren. In ieder geval de poliklinische zorg in die wijk.’

Breed toekomst huisvestingsplan / Wat gaat de zorgvraag van de toekomst zijn?
Wolf: ‘We hebben de afgelopen periode een groot traject doorlopen met de organisatie, de stakeholders, maar ook met allerlei omwonenden van alle drie de locaties, met de gemeente, met de zorgverzekeraars om te kijken naar wat gaat nu de zorgvraag van de toekomst zijn en hoe gaan we als HMC onze bijdragen leveren binnen de beperkte financiële mogelijkheden'.

Wat wij de komende jaren gaan doen, is op de locatie HMC Antoniushove het operatiekamercomplex renoveren en we gaan er extra operatiekamers bijbouwen. Daarnaast gaan we er voor zorgen dat er extra bedden zijn om extra dagbehandelingspatiënten daar te kunnen gaan behandelen.

Op de locatie HMC Westeinde gaan we alle verpleegafdelingen renoveren. We gaan de intensive care renoveren, maar ook flink uitbreiden. Passend bij onze speerpunten: traumacentrum en neurocentrum. Ook daar gaan we extra operatiekamers bijbouwen. Het is een lang proces, maar als we dat allemaal gereed hebben, dan kunnen we de dagbehandelingen die nu op de locatie Bronovo plaatsvinden overplaatsen naar de locaties Antoniushove en Westeinde.’

Het bouwtraject opgeknipt in twee fases
Wolf: ‘We hebben het bouwtraject opgeknipt in twee fasen. De eerste fase met de verbouwingen die ik zojuist noemde zal tot ongeveer 2030 gaan lopen en vanaf 2030 gaat de tweede fase aan de gang en dan gaan we ook de poliklinieken en de functieafdeling renoveren.’

Meer informatie is te vinden op www.haaglandenmc.nl.