Medewerkers van HTM krijgen 3,1% loonsverhoging voor het jaar 2022. Medewerkers krijgen deze loonsverhoging als voorschot uitbetaald, in afwachting van een nieuwe CAO.


Woensdag 18 mei om 12 uur verstreek het ultimatum van de vakbonden FNV en CNV Vakmensen aan HTM over de vastgelopen cao onderhandelingen. De looptijd van de huidige cao is per 1 september 2021 verstreken. HTM en de vakbonden zijn al een half jaar in onderhandeling over een nieuwe cao. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een ultimatum van de vakbonden waarin zij nog een keer hun eerste voorstel aan HTM in overweging hebben gegeven.

HTM heeft aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met dit voorstel omdat HTM de financiële gevolgen van de coronacrisis nog niet te boven is. Ook moet men er ernstig rekening mee houden dat er vanuit de overheid geen beschikbaarheidsvergoeding voor 2023 meer wordt ontvangen en is er geen enkele zekerheid dat het reizigersniveau dan weer terug is op het niveau van 2019.

Een akkoord is op korte termijn helaas niet te verwachten, ondanks de goede bedoelingen van alle partijen aan tafel. 'Tegelijkertijd willen wij onze ogen niet sluiten voor de gevolgen die de koopkrachtvermindering nu al voor onze medewerkers heeft. Wij willen daarom als werkgever ook nu al wat voor onze medewerkers kunnen betekenen' aldus HTM in een verklaring.

HTM heeft daarom besloten om – vooruitlopend op een later te sluiten nieuwe cao - de lonen aan te passen conform het laatste voorstel (3,1% totaal voor het jaar 2022).

Na het verstrijken van het ulimation op woensdag 18 mei, hebben de vakbonden een staking afgekondigd voor donderdag 2 juni.