Hieronder de brief die door de burgemeesters van regio Haaglanden aan de minister-president is aangeboden.

Den Haag, 14 januari 2022
Geachte heer Rutte,

Veel inwoners en ondernemers, ook die in Haaglanden, doen hun uiterste best om opvolging te geven aan de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus en de gevolgen daarvan tegen te gaan en zo onder andere de zorg voor iedereen toegankelijk te houden.

Tegelijkertijd wordt het de afgelopen periode steeds merkbaarder welke harde gevolgen de coronamaatregelen hebben voor de sectoren die (nog) niet open kunnen en waarvoor de steunregelingen veelal volstrekt ontoereikend zijn. De negen burgemeesters in de regio Haaglanden maken zich hier grote zorgen over en vragen bij het nieuwe wegingsmoment te bekijken hoe ook deze sectoren veilig open kunnen. Wij vinden het van belang dat hier op korte termijn helderheid over komt.

Het is goed te constateren dat het kabinet oog heeft voor de zorgelijke signalen die hierover vanuit verschillende sectoren zijn geuit. Ook de zorgen die ondernemers uit onder meer de gemeenten Delft, Den Haag en Westland hebben geuit, hebben inmiddels de aandacht van dit kabinet. U heeft besloten om de eerste stappen van versoepeling in te zetten. Dit vraagt bestuurlijke moed in een situatie waarin er nog veel onzekerheden zijn over de effecten en ontwikkeling van het coronavirus. Echter, óók wordt hiermee wederom een groot beroep gedaan op de veerkracht van sectoren die gesloten moeten blijven en daarmee het hardst door de maatregelen worden geraakt.

Om deze veerkracht te behouden, is het zaak om met sectoren te werken aan een perspectief voor de lange termijn, zoals ook in de aangenomen VNG motie is verwoord. Wij dringen erop aan dat dit zwaarwegend wordt meegenomen in toekomstige besluitvorming. Voor de gesloten sectoren moeten steunpakketten verder worden ontwikkeld die zorgen voor ruim voldoende compensatie. In een context waarin de coronamaatregelen – alsook de onzekerheden daarover – diep ingrijpen op mensen die in de gesloten sectoren werkzaam zijn, is ook empathie noodzakelijk om draagvlak te houden voor de coronamaatregelen. Dit betekent dat de inzet van de gemeenten in Haaglanden erop is gericht om met sectoren in gesprek te blijven over de immer noodzakelijke naleving van deze regels. Wij houden hierbij oog voor de menselijke maat. Dit betekent een getrapte lijn van naleving zoals in het Veiligheidsberaad (d.d. 13 januari 2022) is afgesproken.

met vriendelijke groet,

de burgemeesters van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer,

Jan van Zanen
Burgemeester Den Haag