In Zuid-Holland zijn er in 2021 tot en met het derde kwartaal 10.818 woningen bij gekomen.

De woningvoorraad steeg daarmee met 0,63% van 1.709.692 woningen op 1 januari naar 1.720.510 woningen op 30 september. Afgezet naar het aantal inwoners nam de woningvoorraad daarmee 9,7% minder toe dan gemiddeld in Nederland.

Dit blijkt uit een analyse van VvE- en vastgoedbeheerder Parel Beheer, die recentelijk verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder de loep nam.

Er kwamen in Zuid-Holland per 100.000 inwoners 290 woningen bij, terwijl de woningvoorraad in Nederland gemiddeld met 317 woningen per 100.000 inwoners toenam. Alleen in de provincies Zeeland, Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe kwamen er afgezet naar het aantal inwoners minder woningen bij. In 2019 en 2020 steeg de woningvoorraad in Zuid-Holland nog een stuk harder.

Grote provinciale verschillen
In de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland kwamen er in absolute aantallen de meeste woningen bij, maar afgezet naar het aantal inwoners steeg de voorraad het snelst in de provincies Flevoland en Utrecht. In de provincies Zeeland, Friesland en Overijssel was de toename van de woningvoorraad, zowel op basis van het totale aantal woningen als afgezet naar het aantal inwoners, het kleinst.

Voorraad woningen (2021 t/m Q3)
Voorraad woningen op 1 januari 2021 1.709.692
Voorraad woningen op 30 september 2021 1.720.510
Toegenomen aantal woningen 10.818
Procentuele toename 0,63%
Toegenomen aantal woningen per 100.000 inwoners 290
De afgelopen 5 jaar

Periode Toename woningvoorraad
2017 t/m Q3 8.056
2018 t/m Q3 8.128
2019 t/m Q3 12.087
2020 t/m Q3 12.135
2021 t/m Q3 10.818
In de twee voorgaande jaren steeg de voorraad (zowel in het aantal woningen als de procentuele toename) in Zuid-Holland nog harder tijdens de eerste drie kwartalen van het jaar. Zo steeg de voorraad in 2019 met 12.087 woningen (0,72%) en in 2020 met 12.135 woningen (ook 0,72%).

Zuid-Holland vergeleken met de rest van Nederland
Om de toename van de voorraad woningen van een provincie te kunnen vergelijken met de andere provincies en het gemiddelde in heel Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners.

In Zuid-Holland blijkt dat de woningvoorraad in vergelijking tot de andere provincies net iets minder is toegenomen dan gemiddeld in heel Nederland. Zo kwamen er in Zuid-Holland per 100.000 inwoners 290 woningen bij, terwijl over heel Nederland gezien 317 woningen per 100.000 inwoners bij zijn gekomen. De woningvoorraad nam daarmee 8,4% minder toe dan gemiddeld in Nederland. Alleen in de provincies Limburg, Drenthe, Groningen, Overijssel, Friesland en Zeeland kwamen er minder woningen per 100.000 inwoners bij.

Nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland
Met name het aantal beschikbaar gekomen nieuwbouwwoningen zorgde voor de toename van de woningvoorraad. Tijdens de eerste drie kwartalen van 2021 zijn er 10.219 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het percentage nieuwbouwwoningen van de totaal toegenomen woningvoorraad bedraagt daarmee 94,5%. Het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd kan overigens ook groter zijn dan de totale toename van de woningvoorraad, doordat ook ‘sloop’ en ‘overige onttrekkingen’ van invloed zijn op de totale toename van de woningvoorraad.

Nieuwbouwwoningen (2021 t/m Q3)
Nieuwbouwwoningen toegevoegd 10.219
Nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 274
De afgelopen 5 jaar

Periode Toename nieuwbouwwoningen
2017 t/m Q3 9.312
2018 t/m Q3 7.388
2019 t/m Q3 10.016
2020 t/m Q3 10.459
2021 t/m Q3 10.219

Nieuwbouw in Zuid-Holland vergeleken met de rest van Nederland
Het aantal nieuwbouwwoningen dat er in Zuid-Holland aan de woningvoorraad werd toegevoegd, is met 274 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners 3,3% minder dan gemiddeld in Nederland. In Nederland als geheel kwamen er per 100.000 inwoners gemiddeld 284 nieuwbouwwoningen bij. Alleen in de provincies Groningen, Limburg, Gelderland Zeeland, Friesland en Overijssel kwamen er minder nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners bij.

Voor meer onderzoeksresultaten klik  https://parelbeheer.nl/onderzoek-woningvoorraad-2021/