De zorgen over klimaatverandering zijn groot en urgent. Daarom is het belangrijk om over te schakelen op schone energie.

Voor de VVD draagt elke CO2-vrije opwektechniek bij aan de oplossing. De Statenfractie heeft nu van de provincie Zuid-Holland de toezegging gekregen dat op voorhand geen enkele schone techniek wordt uitgesloten.

“We hebben niet de luxe om kieskeurig te zijn”, zegt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. “Daarvoor is het probleem van klimaatverandering te groot. Als we onze doelen willen halen, hebben we alle schone opwekmethoden nodig. Van windenergie tot kernenergie.”

In de begroting voor 2022 noemde de provincie expliciet een aantal opwektechnieken, zoals zonne-energie en windenergie. Nelisse: “Dat wekte de indruk dat sommige andere CO2-vrije technieken taboe zijn. Gelukkig zijn nu de belemmeringen weggenomen die er waren voor ondernemers die werk willen maken van bijvoorbeeld kernenergie of getijdenenergie.”

Contactgegevens Midvliet

Algemene correspondentie
Postbus 1042
2260 BA  Leidschendam

Studioadres & Bezoekadres
Damlaan 35a
2265 AL Leidschendam

Telefoon studio: 070-3202266
Redactie: redactie@midvliet.nl
E-mail: info@midvliet.nl

 

Radio & Televisie

Radio
Ether: 107.2 Mhz
DAB+: kanaal 11B (DAB lokaal 45)
Ziggo digitaal: 916
KPN  digitaal: 1189
XS4All digitaal: 1189
Of via de livestream

Televisie
Ziggo: kanaal 41
KPN:  kanaal 1489
XS4All: kanaal 1489
Of via de livestream