Eén loket voor iedereen die zich wil blijven ontwikkelen. Dat is LLokaal, een initiatief van mboRijnland en dé plek voor iedereen die zich een leven lang wil blijven ontwikkelen.

LLokaal is een regionaal knooppunt waar het (beroeps)onderwijs, arbeidsmarkt en regionale overheden op één plek samenwerken. Doel is om iedereen met een ontwikkelvraag via één loket zo goed mogelijk te bedienen. Hier kan iedereen terecht voor loopbaanoriëntatie, om-, bij- of herscholing en voorlichting en advies over kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt

Leven lang ontwikkelen
Sander van Ipenburg, directeur Leven Lang Ontwikkelen (LLO) bij mboRijnland: “Wij constateren dat er meer behoefte is aan een fysiek knooppunt waar leven lang ontwikkelen centraal staat en zowel werkgevers als (toekomstige) werknemers terechtkunnen voor advies, voorlichting en begeleiding in loopbaanontwikkeling, scholing en naar kansrijke beroepen. LLokaal is zo’n plek; onderwijs, bedrijven en overheden werken nauw samen, zodat we cliënten via één loket kunnen bedienen. Toegankelijk, laagdrempelig en op maat. Ik ben trots dat we dit samen met onze partners hebben neergezet.”

De overheid is dé aanjager van Leven Lang Ontwikkelen (LLO); de kern van de aanpak LLO is dat mensen zelf regie hebben en houden op hun loopbaan. Dit betekent dat ze zich blijven ontwikkelen en aanpassen op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Het ideale resultaat van LLO zijn vitale mensen die flexibel en duurzaam inzetbaar zijn.

Snel veranderende arbeidsmarkt
Het initiatief van mboRijnland komt niet uit de lucht vallen. Om succesvol te kunnen meebewegen met de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt vraagt niet alleen een proactieve houding van werkgevers, schoolverlaters en werknemers, maar ook van het onderwijs. Het is belangrijk dat het onderwijsaanbod aansluit op recente ontwikkelingen in de beroepspraktijk en op de arbeidsmarkt. Alleen dan kan je een leven lang ontwikkelen.

Samenwerking partners en LLokaal
LLokaal richt zich op beroepen in kansrijke sectoren als de overheidssector, de zorg, techniek en het onderwijs. Partners zijn het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, arbeidsmarktregio’s, gemeenten, WSP, UWV, SBB, Leerwerkloket, brancheorganisaties en lokale ondernemers. Met deze partijen werken we proactief samen om mensen aan het werk te houden en helpen we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt oriënteren op passende scholing en werk.

Over LLokaal
LLokaal inspireert, activeert en faciliteert iedereen die duurzaam inzetbaar wil blijven op de (regionale) arbeidsmarkt. Dit gebeurt met loopbaanoriëntaties die matchen naar onderwijs of werk. Het is een regionaal knooppunt waar onderwijs, arbeidsmarkt en regionale overheden op één plek samenkomen en samenwerken. De ambitie van LLokaal is een gezonde arbeidsmarkt waar de werkenden in hun kracht staan.

Foto: Mbo Rijnland

Contactgegevens Midvliet

Algemene correspondentie
Postbus 1042
2260 BA  Leidschendam

Studioadres & Bezoekadres
Damlaan 35a
2265 AL Leidschendam

Telefoon studio: 070-3202266
Redactie: redactie@midvliet.nl
E-mail: info@midvliet.nl

 

Radio & Televisie

Radio
Ether: 107.2 Mhz
DAB+: kanaal 11B (DAB lokaal 45)
Ziggo digitaal: 916
KPN  digitaal: 1189
XS4All digitaal: 1189
Of via de livestream

Televisie
Ziggo: kanaal 41
KPN:  kanaal 1489
XS4All: kanaal 1489
Of via de livestream