Er is al jaren een tekort aan pleegouders. Terwijl er jaarlijks juist meer kinderen op zoek zijn naar pleegouders.

Te weinig pleegouders betekent dat kinderen vaker doorgeplaatst worden, omdat het lang duurt voordat de juiste match voor een duurzamer verblijf gevonden is. Geen goede basis voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen.

“Structureel tekort aan pleeggezinnen zorgt voor kansenongelijkheid”
Pleegzorg Nederland is bezorgd over het aanhoudende tekort aan pleegouders: “Er vallen teveel kinderen buiten de boot. We willen dat pleegkinderen evenveel kansen in het leven krijgen als kinderen die bij hun eigen vader en moeder opgroeien. Zonder stabiel thuis, is zelfvertrouwen opdoen lastig. Als die basis ontbreekt kunnen kinderen zich minder ontplooien.”

Met de oproep #groenlicht vraagt Pleegzorg Nederland tijdens de Week van de Pleegzorg (3 - 10 november) aandacht voor het belang van meer pleegouders. Op veel plekken in het land worden monumenten en gebouwen groen verlicht. Een symbolisch gebaar om pleegkinderen #groenlicht te geven voor een mooie toekomst. In Leidschendam-Voorburg wordt op verschillende manieren aandacht gevraagd voor pleegzorg. Er hangen billboards in de gemeente en een pleegouder deelt haar verhaal in de media. Ook op social media vragen we aandacht voor dit onderwerp.

Pleegouders nodig in Haagse regio
In Leidschendam-Voorburg zijn er op dit moment 74 pleeggezinnen. Er zijn meer pleeggezinnen nodig. In de hele regio Haaglanden is er behoefte aan 60 nieuwe pleegouders. Het liefst zo divers mogelijk, want ieder kind vraagt iets anders. Er is veel behoefte aan pleegouders die kunnen inspringen tijdens een crisissituatie en een veilige plek kunnen bieden aan een kind, zo lang als nodig is. Maar ook aan pleegouders die kinderen willen opvangen die al wat ouder zijn, vanaf een jaar of 10. Landelijk zijn er minimaal 3500 nieuwe pleegouders per jaar nodig. Vorig jaar waren dat er ruim 850 te weinig. Pleegzorg Nederland hoopt dat, nu corona op zijn retour lijkt, mensen weer vaker hun hart en huis zullen openstellen voor pleegkinderen.

Meer weten over pleegouder worden?
Neem een kijkje op openjewereld.nu/groenlicht/ voor meer informatie. Of meld je aan voor een webinar bij Jeugdformaat via wordpleegouder.nl/webinar.

Pleeggezinnen in het zonnetje
Gemeenten en Jeugdformaat grijpen deze actieweek ook aan om pleegouders en pleegkinderen even extra in het zonnetje te zetten. Zij krijgen een bedankje met een activiteit of iets lekkers.

(bron en foto: gemeente Leidschendam-Voorburg)

Contactgegevens Midvliet

Algemene correspondentie
Postbus 1042
2260 BA  Leidschendam

Studioadres & Bezoekadres
Damlaan 35a
2265 AL Leidschendam

Telefoon studio: 070-3202266
Redactie: redactie@midvliet.nl
E-mail: info@midvliet.nl

 

Radio & Televisie

Radio
Ether: 107.2 Mhz
DAB+: kanaal 11B (DAB lokaal 45)
Ziggo digitaal: 916
KPN  digitaal: 1189
XS4All digitaal: 1189
Of via de livestream

Televisie
Ziggo: kanaal 41
KPN:  kanaal 1489
XS4All: kanaal 1489
Of via de livestream