HTM heeft al langere tijd te maken met grote vertragingen voor bus 25 en 26.

Deze worden vooral veroorzaakt door de grote verkeersdrukte vanwege de werkzaamheden bij het Veluweplein in Den Haag. Inmiddels is gebleken dat deze werkzaamheden ook veel langer gaan duren dan oorspronkelijk gepland. De kwaliteit van de dienstverlening aan de reizigers staat daarmee onder grote druk, want de vertraging loopt geregeld op van 15 minuten tot een half uur. Ook heeft dit grote gevolgen voor de dienstregeling van andere buslijnen. Buschauffeurs wisselen namelijk tijdens hun dienst van buslijn. De vertraging op bijvoorbeeld bus 25 vertaalt zich dan door naar een vertraging op bus 21. Daarnaast komen de rusttijden van de buschauffeurs in het geding. HTM ziet daardoor helaas geen andere mogelijkheid dan om maatregelen te nemen.

Vanaf woensdag 3 november rijdt bus 25 de normale route tot halte Leyweg en vandaaruit naar knooppunt Leyenburg. De halten van bus 25 tussen de Leyweg en Grote Markt komen te vervallen. Reizigers die naar de Haagse Markt willen, kunnen bij Leyenburg overstappen op tram 6. Reizigers naar het HMC Westeinde en het centrum stappen daar over op tram 4. Bus 26 rijdt een kleine omleiding. De halten Barneveldstraat, De la Reyweg en Soestdijkseplein komen te vervallen. Op de hoek Vreeswijkstraat/Soestdijksekade komt voor bus 26 een tijdelijke halte. Hoe lang de aanpassingen duren is nog niet bekend, maar zodra het kan, herstelt HTM de routes van bus 25 en 26.

HTM betreurt het deze maatregelen te moeten treffen waarmee we reizigers duperen. Helaas ziet men op dit moment geen andere mogelijkheid.

(foto: HTM)

Contactgegevens Midvliet

Algemene correspondentie
Postbus 1042
2260 BA  Leidschendam

Studioadres & Bezoekadres
Damlaan 35a
2265 AL Leidschendam

Telefoon studio: 070-3202266
Redactie: redactie@midvliet.nl
E-mail: info@midvliet.nl

 

Radio & Televisie

Radio
Ether: 107.2 Mhz
DAB+: kanaal 11B (DAB lokaal 45)
Ziggo digitaal: 916
KPN  digitaal: 1189
XS4All digitaal: 1189
Of via de livestream

Televisie
Ziggo: kanaal 41
KPN:  kanaal 1489
XS4All: kanaal 1489
Of via de livestream