×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 87 niet laden
Om de OV bedrijven in de metropoolregio ook in 2022 uit de rode cijfers te houden, moeten de maatregelen waartoe de bestuurscommissie Vervoersautoriteit eerder besloot, onverkort worden uitgevoerd. Anders moet er worden gesneden in de dienstverlening. Tot die conclusie komen de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH op basis van voorstellen van de vervoerders RET, HTM en EBS.

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer ligt nu op ongeveer 70% van het niveau van vóór de coronacrisis. Dat is veel meer dan de 20% tijdens het dieptepunt van de coronacrisis maar het blijft nog ver onder het niveau van vóór de crisis. Ontwikkelingen als heropening van het hoger onderwijs, het pas later afschaffen van de mondkapjesplicht, gedeeltelijk thuiswerken en meer online onderwijs zullen van invloed zijn op de reizigersaantallen.

Toename gebruik OV
Een verdere stijging van het aantal OV reizigers, en daarmee inkomsten, mag worden verwacht. Maar zo lang niet 100% van de reizigers die vóór corona met het OV reisden zijn teruggekeerd, houden de financiële problemen van het vervoersbedrijven aan.

Als het Rijk de Beschikbaarheidsvergoeding doorzet, zijn de maatregelen waartoe eerder werd besloten, voldoende. Zonder verlenging van de Beschikbaarheidsvergoeding, die tussen de 93 en 95% van de kosten van vervoerders vergoedt in coronatijd, is er per september 2022 een opgave waarvoor aanvullende, pijnlijke maatregelen nodig zijn. Om dat te voorkomen, blijft de roep aan het Rijk onverminderd van kracht om de beschikbaarheidsvergoeding te verlengen.

Transitie naar toekomstbestendig OV
De regionale vervoerders en de MRDH moeten ondanks de coronacrisis blijven werken aan het OV van de toekomst. De toenemende verstedelijking, de noodzaak tot duurzame mobiliteit en het versterken van de regionale economie maken investeren in snel en robuust openbaar vervoer urgent. Ook om deze maatschappelijke ambities met het OV overeind te kunnen houden is het transitieprogramma opgesteld. Uitvoering daarvan blijft dus essentieel.

Reizigers terugwinnen
Aanvullend op de landelijke ‘OV=OK’-campagne organiseren de MRDH-vervoerders regionale acties om reizigers terug te winnen. In de eerste fase ging de aandacht daarbij uit naar de incidentele, toeristische reiziger. De aandacht verschoof na de zomerperiode naar de frequente OV gebruiker.