Het gaat niet goed met de wilde bij. Van de 358 soorten is ruim de helft bedreigd. Als we meer weten over bijen, kunnen we de bij beter helpen.

Daarom vindt op 17 en 18 april de Nationale Bijentelling plaats. Doet u ook mee?

Meedoen aan de bijentelling is eenvoudig, ook als u niet zoveel van bijen weet. U kunt meedoen door uzelf aan te melden op de website van de Nationale Bijentelling. U leest op die website hoe u de bijen in uw tuin of op uw balkon kunt meetellen. Het tellen zelf duurt 20 tot 30 minuten. U kunt coronaproof meedoen door zoveel mogelijk de bijensoorten alleen in uw eigen tuin of op uw eigen balkon te tellen.

Bijensoorten herkennen
Misschien ziet u dit weekend wel een Honingbij, de Rosse Metselbij, een Aardhommel, een Sachembij of een Vosje. Op de website van de Nationale Bijentelling leest u hoe u de bijensoorten kunt leren herkennen. Ook op de websites van IVN, KNVV, Nederland Zoemt en Bijenlandschap.nl kunt u veel informatie vinden over bijen en hommels.

(foto: gemeente Leidschendam-Voorburg)