(VIDEO) Burgemeester Tigelaar van Leidschendam-Voorburg heeft dinsdag een herdenkingskrans geplaatst bij het monument voor gravin Juliana van Stolberg in Den Haag.

Dit ter herdenking van het bombardement van de Bezuidenhout, dat vlak voor de bevrijding plaatshad op 3 maart 1945.

De herdenking vond dit jaar vanwege corona in een versoberde vorm plaats: het eerbetoon met bloemenhulde vond doorgang zonder publiek, maar het gebeuren kon door iedereen worden gevolgd in een online ontmoeting. 

Herdenkingsprogramma
De dag startte om 9.05 uur met het luiden van kerkklokken, als verwijzing naar het begin van het bombardement op Bezuidenhout 76 jaar geleden.  Gedurende de dag werd op de website van stadsdeel Bezuidenhout een reportage uitgezonden van het eerbetoon aan de slachtoffers van het bombardement. 's Avonds was er een online ontmoeting waar met stadsdeelwethouder Saskia Bruines gesproken werd over de waarde van herdenken in deze tijd.

Kerkdienst
Afgelopen zondag werd in de nabijgelegen Christus Triomfatorkerk tijdens een oecumenische kerkdienst aan de slachtoffers gedacht. In de dienst is de 3maart-kaars aangestoken en het verhaal verteld van het Cross of Nails dat verbonden is met de Kathedraal van Coventry. De kerkdienst is terug te zien via het digitale kanaal van de Christus Triumfatorkerk.

Het bombardement
Op 3 maart 1945 werd de wijk Bezuidenhout in Den Haag getroffen door een verwoestend bombardement van de Engelse luchtmacht. Dat was een vergissing. Het plan was de V2-installaties in het Haagse Bos te treffen. Niet deze installaties maar de wijk werd in het hart geraakt. Een groot deel van de wijk lag in puin, honderden mensen lieten bijgevolg het leven of raakten gewond en tienduizenden verloren hun huis. 

Juliana van Stolberg
Het standbeeld Juliana van Stolberg en haar vijf zoons stond ten tijde van het bombardement op het Louise de Colignyplein. Het beeld overleefde het bombardement en stond daarna midden tussen de verwoestingen (vervangen door nieuwbouw). Dit is de reden dat het standbeeld tevens dient als monument voor de herdenking van het bombardement. Na de oorlog werd het standbeeld verplaatst naar de Koningin Marialaan nabij de Juliana van Stolberglaan in het Bezuidenhout.

Aan de Laan van Nieuw Oost-Indië staat op de gemeentegrens met Voorburg, bij de brug over de Schenk, sinds 1991 het Monument van de menselijke vergissing dat aan het Britse bombardement is gewijd.

Voorburg
Omdat veel dakloos geworden Hagenaars in buurgemeente Voorburg werden opgevangen is er, in het voorportaal van het voormalige stadhuis aan de Herenstaat 42 te Voorburg, een herinneringsplaquette aangebracht. De getroffen inwoners van het Bezuidenhoutkwartier spraken daarmee hun dank uit voor de Voorburgse gastvrijheid.