Het definitief ontwerp van het nieuwe hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag is gepresenteerd. Het gebouw is naar verwachting in 2024 klaar voor gebruik, waarna o.a. de bureaus aan de Parkweg in Voorburg en de Overgoo in Leidschendam worden afgestoten.

De kenmerkende toren die in het ruim anderhalf jaar geleden gepresenteerde voorlopig ontwerp stond, is verdwenen. Dit is het gevolg van enkele grote wijzigingen die in de tussenliggende periode zijn doorgevoerd, veelal op aangeven van en in overleg met de zogenoemde gebruikersgroepen. In deze gebruikersgroepen denken politiemedewerkers van de verschillende onderdelen die in het toekomstige hoofdbureau komen te werken mee.

Parkeerplaatsen
Zo is in het definitief ontwerp enerzijds ruim vijfhonderd vierkante meter extra vloeroppervlak erbij gekomen voor onder toekomstige personele uitbreidingen. Anderzijds zijn ruim driehonderd parkeerplaatsen uit het pand weggehaald. Deze komen in een nog te bouwen parkeergarage op de plek van het oude politiepand aan de Wegastraat 44, een paar honderd meter verderop. Deze toekomstige parkeergarage wordt overwegend gebruikt als parkeergarage voor de politie. In het pand komt ook een passage die een verbinding vormt tussen de Wegastraat en de Orionstraat.

Planning aangepast
Alle doorgevoerde veranderingen hebben de planning wel bijna een half jaar opgeschoven. Naar verwachting neemt de politie-eenheid Den Haag het nieuwe pand in het voorjaar van 2024 in gebruik, een klein half jaar later dan in eerste instantie gepland. Nu het definitief ontwerp klaar is, wordt ook de binnenzijde van het gebouw in het zogenoemde technisch ontwerp vastgelegd en begint op korte termijn de aanbesteding voor de aannemer.

Waarom nieuwbouw?
Al in 2018 viel de keuze op nieuwbouw voor het nieuwe hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag. Steeds vaker bleek namelijk dat het huidige pand aan de Burgemeester Patijnlaan in zowel technisch als functioneel opzicht flink is verouderd. Grote aanpassingen – en dus verbouwingen – zouden nodig zijn om het pand weer te laten voldoen aan de eisen van de huidige tijd. De benodigde renovatie zou niet gefaseerd mogelijk zijn en ook niet in ‘bewoonde’ toestand.

Alle voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen, bleek het gunstiger om uit te kijken naar een nieuwe locatie. Uit onderzoek bleek dat er in de gemeente Den Haag geen panden leeg staan die zouden kunnen dienen als nieuw hoofdbureau. Om die reden is gekozen voor nieuwbouw. Op lange termijn valt nieuwbouw goedkoper uit dan renovatie van het huidige pand aan de Burgemeester Patijnlaan. Naast het huidige hoofdbureau aan de Burgemeester Patijnlaan in Den Haag zijn dat panden aan de Elisabethhof in Leiderdorp, de Parkweg in Voorburg en de Overgoo in Leidschendam. Deze panden, die eveneens geen van allen een publieksfunctie hebben, worden na de verhuizing afgestoten.

In het toekomstige hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag worden onder meer de eenheidsleiding- en staf, de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO) en de Dienst Regionale Recherche (DRR) gehuisvest. Ook het cellencomplex verhuist mee. In totaal komen er circa 2.200 politiemedewerkers te werken. Net als bij het bureau aan de Burgemeester Patijnlaan al het geval is, krijgt het toekomstige bureau geen publieksfunctie.

Foto: politie.nl