Het extreme winterweer speelt ook Avalex parten. Het vuilverwerkingsbedrijf geeft aan deze week niet overal langs te kunnen gaan, doordat sommige wegen onbegaanbaar zijn.

Het weer vergt veel van de medewerkers die het huisvuil inzamelen, laat de vuilverwerker weten via haar website. "De inzameling is zwaarder en binnenwegen zijn slecht begaanbaar." Avalex houdt de komende dagen rekening met extreme gladheid.

Door deze weersomstandigheden kan de inzameling vertragen. Ook raken sommige zijstraten nog moeilijker begaanbaar. De huisvuilwagens hebben moeite met de sneeuw en gladheid in straten die niet worden gestrooid. "Per straat wordt bekeken of het huisvuil kan worden opgehaald, veiligheid staat boven alles."

Inzameling verzamelcontainers
Ook de inzameling van bovengrondse- en ondergrondse verzamelcontainers kan vertraging opleveren. Is de container vol? Probeer een nabij gelegen container of neem uw huisvuil mee terug. Plaats geen afval naast de containers. De container wordt zo spoedig mogelijk geleegd.

GFT minicontainers
Het vastvriezen van afval (met name GFT) in uw container is een vaak voorkomend probleem in de winter. Het kan soms gebeuren dat de klep van de container vastgevroren zit. Wilt u dit controleren en verhelpen op het moment dat u de container ’s ochtends aanbiedt? Er is een aantal manieren om het vastvriezen van afval te voorkomen. Op haar website geeft Avalex een aantal tips.

Milieustraten
De milieustraten zijn gewoon geopend. Kijk voor locaties en openingstijden op: Milieustraten – Avalex.

Foto: Ap de Heus