Staatsbosbeheer zal in februari in opdracht van de Provincie Zuid-Holland boswerkzaamheden uitvoeren langs alle wegen, paden en gazons in Vlietland. Bedoeling is dat de lente zonder risico op vallende takken kan worden genoten van Vlietland, een recreatiegebied tussen Leidschendam en Voorschoten.

Gecontroleerd
De bomen zijn onlangs door een gespecialiseerd bedrijf gecontroleerd op het risico dat zij vormen voor bezoekers. Vervolgens zijn de bomen nagelopen op natuurwaarde en is besloten op welke wijze de risico’s worden aangepakt. In overleg met diverse belangenpartijen is tot slot gekomen tot een aanpak.

Bomen waarin zich gevaarlijke takken bevinden die moeten worden verwijderd hebben een witte stip gekregen, bomen die in zijn geheel een risico zijn en worden verwijderd kregen een oranje stip. Bomen met een bijzondere natuurwaarde (o.a. holtes met nesten of verblijfplaatsen voor vleermuizen) worden met linten gemarkeerd. Hier wordt tijdens het werk extra zorgvuldig gewerkt.

Essentaksterfte
Een deel van de bomen zijn verzwakt door de essentaksterfte, een besmettelijke schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. In één vak worden de essen die het zwaarst zijn aangetast door de ziekte, en daardoor een direct gevaar vormen voor bezoekers, verwijderd. Bomen die niet of nauwelijks zijn aangetast worden gespaard.

De Nederlandse es is sinds een aantal jaren massaal ziek door de ziekte essentaksterfte. De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel waarvan bomen niet herstellen en die zich steeds verder verspreidt. In Zuid-Holland slaat de essentaksterfte zwaar toe, ook in recreatiegebied Vlietland. Aangetaste bomen worden onveilig en kunnen ineens omvallen.

Geen herplant
"Omdat het om individuele bomen gaat over een grote lengte aan paden worden er geen bomen teruggeplaatst," laat boswachter Mark Kras desgevraagd weten. "De ondergroei zal zeker profiteren van de vrijgekomen ruimte." Bij een eerdere, massalere kapactie op Vlietland werden wel bomen teruggeplant, zoals elzen, berken en esdoorns.

Overlast
De zaagwerkzaamheden starten eind deze week zullen naar verwachting drie weken duren. Tijdens de werkzaamheden zal de parkeerplaats of een rijbaan waar gewerkt wordt worden afgesloten. Hierdoor wordt voor het verkeer de overlast tot een minimum beperkt.

Het hout wordt tijdelijk opgeslagen op de parkeerplaatsen Gele Lis en Pijlkruid.

Zorgvuldig aan de slag
Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier, volgens de richtlijnen van Gedragscode Bosbeheer. Zo wegen we zorgvuldig af welke bomen weg moeten. Ook wordt voor aanvang van de werkzaamheden bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels, nestholtes of holtes met vleermuizen aanwezig zijn in het werkgebied.