Het Rijswijkse Strandwalfestival gaat dit jaar niet door. Reden hiervoor is de aanhoudende coronapandemie. De organisatie heeft het festival nu naar 2022 getild.


"Gezien de omvang van het driedaags festival voor zo’n 35.000 mensen is het organisatorisch en financieel een onverantwoord risico een dergelijke manifestatie binnen de kaders van de geldende maatregelen goed voor te bereiden en uit te voeren," zo laat de organisatie weten. "Ook is het risico groot dat in september nog allerlei beperkingen van kracht zullen zijn, zo hebben deskundigen het bestuur van het Strandwalfestival laten weten. Daarnaast hebben veel ondernemers het moeilijk waardoor sponsorinkomsten, een derde van het budget, onzeker zijn."

Het festival zou dit jaar in het weekeinde van 10 tot en met 12 september plaatsvinden. In de afgelopen maanden is nog geprobeerd een aantal alternatieve mogelijkheden te ontwikkelen om het festival beperkt fysiek en deels online te laten doorgaan. Een fysiek festival op locatie is echter niet uitvoerbaar met inachtneming van de huidige anderhalvemetermaatregel. Bovendien wegen de kosten voor een online editie niet op tegen een beperkte belangstelling op afstand, aldus de organisatie.

Maar van uitstel komt geen afstel, zo verzekert het bestuur in goed overleg met de gemeente Rijswijk en de uitvoerende organisatie Sport Heroes. In 2022 hoopt men het festival weer in de volle glorie te kunnen voortzetten.