De verkoopprijs van de gemiddelde verkochte woning in Nederland in het bestaande segment, steeg in het 4e kwartaal van 2020 naar € 365.000,=. Een stijging ten opzichte van 2019 van maar liefst 11,6%. Voor het 2e achtereenvolgende kwartaal ligt de prijsontwikkeling in een jaar boven de 11%. Daarmee stegen de prijzen ongekend hard.
In dit 'coronajaar' zijn er 3,7% meer koopwoningen bestaande bouw in Nederland verkocht dan in 2019. Daarmee was 2020 qua verkoop beter dan de twee voorgaande jaren. Het afnemende aanbod van huizen blijft de grootste bron van zorg. In het 4e kwartaal van 2020 kende Nederland de krapste bestaande woningmarkt deze eeuw met een krapte-indicator van 1,9 en dat betekent dat de consument uit minder dan twee huizen kon kiezen.

In totaal werden er door NVM-makelaars 41.184 koopwoningen bestaande bouw verkocht in het vierde kwartaal en vergeleken met het vierde kwartaal 2019 lag het aantal transacties 2,3% hoger. Op jaarbasis zijn er in 2020 154.000 woningen verkocht.

De NVM refereerde een jaar geleden al aan het begrip woningnood om daarmee aan te geven dat naar de huidige maatstaven de overheid (wederom) een sterkere rol moet nemen in de planning van de woningbouw. Bijna alle politieke partijen hebben nu gelukkig veel aandacht voor dit maatschappelijke vraagstuk en het probleem erkend in hun verkiezingsprogramma's. Goede voornemens zijn het begin, maar de woningmarkt schreeuwt om actie. Er is écht een substantiële toename van het aantal woningen nodig, zodat ze betaalbaar blijven en mensen een passende woning kunnen betrekken. Naast het bestrijden van de coronacrisis en het aanjagen van de economie moet het volgende kabinet de woningmarkt als de derde prioriteit integraal aanpakken. Bovendien leveren woningbouw, woninginrichting en infrastructuur een belangrijke bijdrage aan een duurzame en gezonde samenleving.

Samenvattend het 4e kwartaal bestaande woningbouw in cijfers.
Transacties verkochte woningen in Nederland:
• er werden 41.184 woningen verkocht, ongeveer net zoveel als een kwartaal eerder en 2,3% meer dan in het 4e kwartaal 2019. Op jaarbasis zijn ruim 154.000 woningen verkocht door NVM-makelaars;
• de transactieprijs komt in het 4e kwartaal van 2020 uit op € 365.000=, een stijging ten opzichte van vorig jaar van 11,6%. Dat is vergelijkbaar met de prijsontwikkeling op jaarbasis van het vorige kwartaal;
• de looptijd van verkochte woningen bedraagt nu 29 dagen, 7 dagen korter dan een jaar geleden. In een krappe markt proberen kopers sneller hun slag te slaan;
• 86% van de verkochte woningen in het afgelopen kwartaal had een verkooptijd van maximaal 90 dagen.

Huidige aanbod te koop staande woningen in Nederland:
• nooit eerder kende Nederland een krappere bestaande koopwoningmarkt dan nu met een krapte-indicator van 1,9;
• opnieuw staan er minder woningen te koop: halverwege het 4e kwartaal 2020 (peildatum 15 november) gaat het om 25.519 woningen, bijna een derde minder dan een jaar terug;
• de vraagprijs van de gemiddelde te koop staande woning komt uit op € 486.000,=, een stijging t.o.v. 2019 van 9,3% en nadert daarmee de half miljoen euro;
• de looptijd van het aanbod, dus de tijd in dagen dat een woning gemiddeld te koop staat, is flink gedaald. De gemiddelde woning in Nederland staat nu 85 dagen te koop, in 4e kwartaal 2019 was dat 117 dagen.

Vooruitkijken naar 2021
Speerpunt van het rijksbeleid is het verhogen van de bouwproductie naar minimaal 75.000 nieuwbouwwoningen in de periode tot 2025. In de ramingen in het rapport van de ABF Research loopt hiermee het woningtekort pas in 2035 terug tot een aanvaardbare 2,1%. Veel deskundigen zijn het er dan ook over eens dat 100.000 nieuwbouwwoningen de maat moet zijn. In 2020 hebben we net de 75.000 nieuwbouwwoningen gehaald. Dat is dus niet voldoende en blijft een druppel op een gloeiende plaat, waardoor het grote woningtekort verder is gestegen.

Samenvattend het 4e kwartaal nieuwbouw in cijfers in Nederland:
• in het 4e kwartaal 2020 zijn er 15% meer nieuwbouwwoningen verkocht dan een jaar eerder. Het gaat om circa 9.600 nieuwbouwwoningen;
• het te koop staande aanbod van nieuwbouwwoningen is met 13.400 woningen 21% lager dan een jaar eerder. Er is in vergelijking met een jaar eerder een vergelijkbaar aantal nieuwbouwwoningen te koop gezet (11.100 woningen);
• de prijs van de gemiddeld verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met 9% toegenomen tot gemiddeld € 421.000,= in het 4e kwartaal 2020;
• de krapte-indicator van de nieuwbouw is in het 4e kwartaal 2020 uitgekomen op 4,6. Dat is flink lager dan de krapte-indicator van een jaar geleden (4e kwartaal 2019: 6,6).

Concluderend: de almaar stijgende prijzen in Nederland voor zowel bestaande als nieuwe woningen, leidt ertoe dat een deel van de woningbezitters blijft vastzitten in een goedkopere en wellicht niet-duurzame woning en dat starters noodgedwongen moeten kiezen voor huren. In dat laatste geval hebben zij daarbij nog de pech dat de verhoogde overdrachtsbelasting voor beleggers leidt tot hogere koop-/huurprijzen en de mogelijkheid tot sparen om ooit de gewenste koopwoning te bemachtigen uit beeld raakt. Dat is een trendbreuk met het typisch Nederlandse beleid om het eigen -woning- bezit te stimuleren.

De cijfers in de regio
In de Gemeente Wassenaar is t.o.v. het 4e kwartaal 2019 het aantal verkopen gestegen met 28,4% (87 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 21,4% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 2,9% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 1,6%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 789.700,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 89 dagen versus 104 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Leidschendam-Voorburg is t.o.v. het 4e kwartaal 2019 het aantal verkopen gedaald met 0,6% (232 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 8,1%. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 9,1% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 1,9%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 426.100,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 26 dagen versus 33 dagen t.o.v. een jaar geleden.