De aangekondigde plannen voor de verbreding van de A4 doen nog veel stof opwaaien. Met alle inzet en opmerkingen van bewoners is na de discussies in de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg en Rijswijk en bij de provincie nu ook de Tweede Kamer bereikt.

De motie van het CDA (Wytske Postma) en D66 (Rutger Schonis) over aanvullende geluidwerende maatregelen bij een verbreding van de A4 is op 15 december 2020 aangenomen. Wat de maatregelen worden, is nog afwachten. Voor D66 is duidelijk dat de discussie over de verbreding nog niet is afgerond.

Charlotte Bos, D66-raadslid Leidschendam-Voorburg: ‘Ik ben erg blij met de steun van de Tweede Kamer. De zorgen van onze bewoners worden serieus genomen. Wij hebben nu al veel last van luchtvervuiling en geluidshinder. Zorgen zijn er ook over verkeersveiligheid, ruimtelijke inpassing, de aankomende woningbouw.’

Elze Woudstra, D66-raadslid Rijswijk: “Dit is een duidelijke boodschap richting de minister. Daarmee zijn we er nog niet. De A4 verbreden lost de doorstroming ook volgens Rijkswaterstaat op de lange termijn niet op. Er blijven files ontstaan en de lokale wegen lopen vast. Alleen verbreden is niet de aanpak van de 21ste eeuw. D66 blijft zich inzetten echt de overstap naar slimme mobiliteit te maken'.

Duidelijke signalen zijn er ook vanuit Delft, Midden-Delfland en Den Haag. Vijf D66-fracties in de regio hebben samen met bewoners en vertegenwoordigers van (bewoners)organisaties uit Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Voorschoten aangegeven waar de bezwaren zitten bij de verbreding van de A4. Alle inhoudelijke punten én kennis over de lokale situatie zijn doorgegeven aan D66 Tweede Kamerlid Schonis. Hij heeft de minister voor Infrastructuur en Waterstaat - Cora van Nieuwenhuizen - op deze punten bevraagd, maar de antwoorden blijven deels nog uit. Met het CDA is daarom een motie ingediend om in ieder geval te zorgen voor betere geluidwerende maatregelen. De zorgen van bewoners zijn reëel. Compensatie is het minste dat gedaan moet worden.

Foto: Het Krantje-online