Goed nieuws voor een aantal huishoudens in Voorburg en Wassenaar. Rijkswaterstraat gaat stiller asfalt aanbrengen op delen van de A12 (de 'Utrechtsebaan') en de N44. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Tevens zullen er extra geluidsschermen worden aangebracht of verhoogd.

Bijna tweeduizend huishoudens in Zuid-Holland waar te veel lawaai van de snelweg te horen is, zullen hiervan profiteren. Negentig daarvan bevinden zich in Leidschendam-Voorburg en negenenzestig in Wassenaar.

Locaties
Voor de Utrechtsebaan gaat het om het wegvak dat begint vanaf de Voorburgse Van Montfoortstraat tot waar de weg onder het spoor duikt. Op dat deel wordt ook het geluidsscherm een meter verhoogd. Langs de Wassenaarse N44 staan villa’s waar het geluid van het langsrazende autoverkeer te hard voor is. Daar wordt eveneens een stillere asfaltvariant aangebracht. Dat gebeurt tussen de Laan van Pluymestein en de Persijnlaan en op het deel vanaf de A44 tot de kruising met de Raaphorstlaan. Langs delen daarvan worden ook geluidsschermen aangebracht.

Geluidmetingen
Rijkswaterstaat heeft geluidsmetingen afgenenomen bij de gevels aan de buitenkant van woningen. Als het geluidsniveau boven de 65 decibel ligt, is dat voor Rijkswaterstaat aanleiding om maatregelen te nemen.