rekenkamercommissieDe Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg (WVOLV) onderzoekt het functioneren van de lokale democratie tijdens de lockdown. Begin november 2020 worden de resultaten gepubliceerd.

Medio maart 2020 werd de lockdown afgekondigd. Kon de gemeenteraad daarna haar controlerende en kaderstellende rol vervullen? Hoe was de samenwerking binnen de gemeente en met externe partijen? En hoe is dit nu georganiseerd? Deze vragen komen aan bod tijdens het onderzoek.

Raadsleden, commissieleden en wethouders ontvangen een digitale vragenlijst. De uitkomsten hiervan worden in elke gemeente besproken met de burgemeester, gemeentesecretaris en griffier. Dit gesprek biedt tevens de mogelijkheid om uitdagingen en verbeterpunten te vinden.

Het is een inventariserend onderzoek over de periode van 13 maart 2020 tot het ingaan van het zomerreces op 3 juli 2020. Per gemeente wordt een rapportage opgesteld met daarin een globaal overzicht van de ervarenuitdagingen, maatregelen en hun effecten en mogelijke aanleidingen voor eventueel vervolgonderzoek.