Login

Home

Nieuws

Radio

Televisie

Nieuws uit de Regio
Provincie Zuid Holland 2De bouw en verduurzaming van betaalbare woningen in de regio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam wordt ernstig bedreigd. Dit blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek over de investeringscapaciteit van woningcorporaties. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de ministeries van BZK, EZK en Financiën, Aedes en naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer naar de investeringscapaciteit van woningcorporaties.

10 miljard tekort
De woningcorporaties komen in de regio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam 10 miljard euro te kort. De totale opgave voor woningcorporaties bedraagt 25 miljard euro, de grootste opgave van alle regio’s in Nederland. Dit betekent dat 40% van de opgave niet gerealiseerd kan worden. Samengevat: de opgave is het grootst, de middelen zijn het schaarst. Dit tekort loopt reeds binnen afzienbare tijd sterk op. Reeds in 2024 is er bij de corporaties onvoldoende investeringsruimte om de opgaven aan te kunnen. En daar komt bij dat Vestia, een van de grootste corporaties in deze regio, nauwelijks kan en mag investeren. Dit baart de betrokkenen grote zorgen: dit betekent een nog groter tekort aan betaalbare en duurzame woningen.

Anne Koning, gedeputeerde Wonen: “Dit raakt inwoners en woningzoekenden in heel Zuid-Holland. Nu en in de komende jaren. Zij verdienen onze gezamenlijke inspanning. Laten we er met elkaar voor zorgen dat mensen ook in onze mooie provincie een betaalbare woning kunnen vinden.”
 
Oproep aan de minister
Woningcorporaties zijn onmisbaar op de Nederlandse woningmarkt. Het bouwen, verhuren en beheren van woningen voor mensen met een smalle beurs zijn de kerntaken van woningcorporaties.
Het rapport laat zien dat voor de corporatiesector in heel Nederland structurele oplossingen noodzakelijk zijn. De situatie in de regio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam is het meest nijpend en de urgentie voor actie het grootst. De minister erkent dit. De provincie, gemeenten, woningcorporaties en huurders in deze regio verwachten van de minister dan ook daadkrachtige vervolgstappen voor zowel de korte als de lange termijn.

Anne Koning “De tijd van onderzoeken is echt voorbij. De regio kent nu al een fors tekort van betaalbare woningen. Verleen heffingsvermindering. Er is inmiddels veel ervaring met de inzet van dit instrument, zodat inzetbaarheid eenvoudig en snel kan plaatsvinden. Heroverweeg om de verhuurdersheffing ten goede te laten komen voor deze regio. Als regio zijn we bereid om samen met de minister deze maatregelen verder uit te werken. Als regio zijn we bereid samen met u deze maatregelen nader uit te werken."
 
Algemene correspondentie Midvliet
 Postbus 1042
 2260 BA Leidschendam

 Studioadres
 Damlaan 35a
 2265 AL Leidschendam

 

Telefoon Studio:  070-3202266
 Redactie:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 E-mail Midvliet:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Website:                www.midvliet.nl
 
 
 Radio
 Ether 107.2 en 107.9 FM
 Analoog via Ziggo: 92.9 FM
 Digitaal via Ziggo:916
 Of via de livestream

 Televisie
 Digitaal via Ziggo: kanaal 41
 Of via de livestream  

 

 

 Adverteren   
 Vacatures