Login

Home

Nieuws

Radio

Televisie

Nieuws uit de Regio
logo voorschotenDe gemeente Voorschoten ontvangt veel vragen van ondernemers die willen weten hoe lang het duurt voordat ze duidelijkheid hebben over hun aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers. Het college van B&W heeft extra medewerkers ingezet om de toestroom van aanvragen te kunnen beantwoorden.
De 'Tozo-regeling' is bedoeld voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. De aanvraag en de beoordeling loopt via de gemeente. Omdat de gemeente Voorschoten deze dienstverlening uitbesteedt aan de gemeente Leidschendam-Voorburg kunnen ondernemers terecht bij het loket van Leidschendam-Voorburg via https://www.lv.nl/noodmaatregel-zelfstandige-aanvragen. Behalve de Tozo-aanvraag kunnen ondernemers hier ook een aanvraag doen voor een tijdelijke lening.

Van de regeling wordt veel gebruik gemaakt. Het aantal Tozo aanvragen dat nu binnenkomt, is al 30 keer meer dan het totale aantal vragen voor bijzondere bijstand voor zelfstandigen in één jaar. Het tijdig afhandelen van het hoge aantal aanvragen is een organisatorische uitdaging. Het college heeft inmiddels maatregelen getroffen om te zorgen dat aanvragen binnen acht weken worden afgehandeld.

Medewerkers uit eigen organisatie en provincie
Om sneller te kunnen werken heeft Leidschendam-Voorburg extra hulptroepen ingezet. Zo zijn 21 medewerkers vanuit de eigen organisatie bereid gevonden om de aankomende weken te helpen met het klaarzetten en compleet maken van dossiers en het beoordelen hiervan. Vorige week heeft de eerste groep een training voor de systemen en de regeling afgerond, deze week volgt de tweede groep. Daarnaast heeft de Provincie Zuid-Holland aangeboden om zes à zeven collega’s af te vaardigen om te ondersteunen en we huren extra mensen in via externe bedrijven. De voorbereidingen worden nu getroffen en zodra iedereen op stoom is, is de verwachting dat er snel veel aanvragen weggewerkt kunnen worden.

Belteam beantwoordt vragen
Naast de inzet op capaciteit om de beoordelingssnelheid op te schroeven, probeert men we de onrust weg te nemen door mensen duidelijkheid te geven. Het belteam blijft actief om vragen te beantwoorden. Wanneer mensen in acute geldnood zitten kunnen ze hier een voorschot aanvragen.

Ondernemers die tussen wal en schip raken
De tijdelijke overbruggingsregeling van het kabinet beschrijft duidelijke voorwaarden waaraan een ondernemer moet voldoen. Wanneer iemand niet voldoet, moet de aanvraag worden afgewezen. Voorschoten doet er alles aan om ook deze mensen toch te kunnen helpen. Hiervoor worden op dat moment de volgende alternatieve oplossingen bekeken:

• Heeft de ondernemer een levensvatbaar bedrijf? Dan wordt gekeken of de reguliere bijzondere bijstand voor zelfstandigen uitkomst biedt.

• Heeft de ondernemer onvoldoende inkomen om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien? Dan wordt bekeken of de Participatiewet en de hardheidsclausule uitkomst biedt.

• Is de ondernemer geholpen met (tijdelijk) werk? Dan vragen we het Werkservicepunt om de ondernemer voor te stellen om te reageren op vacatures die openstaan zodat ze bijvoorbeeld kunnen worden ingezet in vitale beroepen, waar ze mensen tekort komen.

Daarnaast is het Rijk momenteel bezig met het uitbreiden van de Tozo naar AOW-gerechtigden en grenswerkers. Ook wordt door het Rijk gewerkt aan een regeling voor flexwerkers. Wethouder Marcel Cramwinckel: “We houden rekening met financiële gevolgen voor de gemeente maar hoeveel dat precies is, weten we nog niet. In de tweede helft van mei zal het college een eerste overzicht presenteren. ”
Algemene correspondentie Midvliet
 Postbus 1042
 2260 BA Leidschendam

 Studioadres
 Damlaan 35a
 2265 AL Leidschendam

 

Telefoon Studio:  070-3202266
 Redactie:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 E-mail Midvliet:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Website:                www.midvliet.nl
 
 
 Radio
 Ether 107.2 en 107.9 FM
 Analoog via Ziggo: 92.9 FM
 Digitaal via Ziggo:916
 Of via de livestream

 Televisie
 Digitaal via Ziggo: kanaal 41
 Of via de livestream  

 

 

 Adverteren   
 Vacatures