strandwalIn het weekend van 11, 12 en 13 september stond de 12e editie van het Rijswijkse Strandwalfestival op het programma. Het stichtingsbestuur van het Strandwalfestival, Sport Heroes (de uitvoerder van het festival) en de Rijswijkse burgemeester Michel Bezuijen hebben geconcludeerd dat een fysiek festival in het tweede weekend van september onder de huidige omstandigheden niet haalbaar is vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.
Wel worden de mogelijkheden bekeken om het Strandwalfestival dit jaar misschien online via een livestream op social media plaats te laten vinden.

De regering heeft weliswaar evenementen vooralsnog tot 1 september verboden, maar gezien de omvang van het driedaags festival voor zo’n 30.000 mensen is het onmogelijk en onverantwoord een dergelijke manifestatie binnen de kaders van de geldende maatregelen uit te voeren. Ook is het risico dat na 1 september nog allerlei beperkingen van kracht zullen zijn. Zeker voor omvangrijke bijeenkomsten waarbij de 1,5 meter afstand niet of nauwelijks te realiseren is.

Het bestuur van het Strandwalfestival heeft daarom Sport Heroes gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om het festival online te houden. Hierbij komen zaken aan de orde als de festivallocatie, uitzendmogelijkheden (livestream), programmering, financiering etc. Denk aan het aanmelden van muziek, theater, dans e.d.
Dit vraagt een hoop creativiteit van de bij het festival betrokken partijen en is tegelijkertijd een bijzondere uitdaging om dit alternatieve, digitale festival handen en voeten te geven.

Via de website Strandwalfestival.nl en de sociale media zijn de laatste ontwikkelingen te volgen. Het festival, dat verbinden van de Rijswijkse bevolking als motto heeft, hoopt op deze manier toch nog een fraaie 12e editie van het Strandwalfestival neer te kunnen zetten en kijkt uit naar 2021 als hopelijk deze bizarre tijden tot het verleden behoren.