Login

Home

Nieuws

Radio

Televisie

Nieuws uit de Regio
logo VoorschotenHet college van B&W in Voorschoten heeft een voorlopige versie van het milileubeleidsplan vastgesteld. Hierin staat hoe Voorschoten om wil gaan met grote milieuvraagstukken zoals het bevorderen van klimaatrobuustheid en de overstap naar een duurzame energievoorziening.
Het college ziet de voorlopige versie van het ‘Milieubeleidsplan, visie op energie en klimaat’ als een breed parapluplan met daarom gezamenlijke milieudoelen waar men in Voorschoten met de hele gemeenschap voor staat. Alleen als inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente de krachten bundelen, kan het doel worden bereikt: een schoon, groen en duurzaam Voorschoten voor iedereen.

De voorlopige versie van het ‘Milieubeleidsplan, visie op energie en klimaat’ wordt eerst ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Op woensdag 20 mei is de behandeling in de raadscommissie Wonen Ruimte & Groen. Op 11 juni neemt de gemeenteraad een besluit om het plan voor inspraak vrij te geven. In de daaropvolgende 4 weken kan iedereen elektronisch zijn zienswijze geven op het milieubeleidsplan. Het is in te zien op www.voorschoten.nl/gemeenteraad.

Op basis van deze visie op energie en klimaat, wordt een uitvoeringsplan opgesteld. In dit uitvoeringsplan houdt het college rekening met de uitkomsten van de online flitspeiling die in februari is gehouden. De resultaten maken inzichtelijk op hoeveel instemming bepaalde milieumaatregelen kunnen rekenen. De voorkeuren van de inwoners zijn van belang voor de opstelling van het uitvoeringsprogramma. Omdat de gemeentelijke middelen beperkt zijn, moeten hier keuzes worden gemaakt.

Iedereen levert een bijdrage
De wettelijke inspraakperiode is tevens het beginpunt van een burgerparticipatieproces met onze inwoners, belangengroepen, bedrijven en instellingen. Samen stellen we een uitvoeringsprogramma op waarin iedereen een bijdrage levert aan het verder verduurzamen van Voorschoten. Intussen is het dorp is al actief bezig met verduurzaming. Voorbeelden zijn de verduurzaming van het bedrijventerrein Dobbewijk, maatregelen in de openbare ruimte zoals ledverlichting bij lantaarnpalen, laadpalen voor elektrisch rijden en milieuvriendelijk groenbeheer zodat bloemen en bijen terugkomen. Daarnaast tonen inwoners belangstelling voor het isoleren van woningen, de aanleg van zonnepanelen, en zijn een aantal inwoners actief als energieambassadeur. En als iemand de fiets of het openbaar vervoer pakt in plaats van de auto helpt dat natuurlijk ook.
Algemene correspondentie Midvliet
 Postbus 1042
 2260 BA Leidschendam

 Studioadres
 Damlaan 35a
 2265 AL Leidschendam

 

Telefoon Studio:  070-3202266
 Redactie:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 E-mail Midvliet:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Website:                www.midvliet.nl
 
 
 Radio
 Ether 107.2 en 107.9 FM
 Analoog via Ziggo: 92.9 FM
 Digitaal via Ziggo:916
 Of via de livestream

 Televisie
 Digitaal via Ziggo: kanaal 41
 Of via de livestream  

 

 

 Adverteren   
 Vacatures