Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit de Regio
De PvdA-fractie van Voorschoten is niet te spreken over de jaarrekening 2018. Volgens het college van burgemeester en wethouders is minder uitgegeven dan begroot waardoor er maar liefst 1.8 miljoen euro zou overblijven. De PvdA zet echter vraagtekens bij dit positieve beeld.

Na bestudering van de jaarrekening komt de PvdA tot de conclusie dat het college van B&W zich ten onrechte rijk rekent. Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering zou niet 1.8 miljoen positief, maar bijna 8 ton negatief uitvallen.

Tafelzilver en spaarpotjes
Volgens de sociaal-democraten heeft de gemeente 1,7 miljoen meer aan incidentele inkomsten dan aan incidentele uitgaven. Een voorbeeld is de verkoop van panden aan de van der Waalslaan, de Einsteinlaan en de Raadhuislaan. In de tweede plaats heeft de gemeente volgens de PvdA meer geld uit de reserves gehaald dan er in is gestopt. Deze 'spaarpotjes' zouden met bijna 1 miljoen zijn geslonken. 

Oude fouten
De PvdA komt zodoende tot de volgende som: "Het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering is acht ton negatief. Gelukkig is het totaal aan incidentele inkomsten en uitgaven 1,7 miljoen positief. Vervolgens haal je zo’n negen ton meer uit je spaarpotten dan je er in stopt. En dan vertelt het college in de krant dat er in 2018 maar liefst 1,8 miljoen overblijft. Jammer genoeg wordt er niet bij verteld dat tafelzilver verkocht is en spaarpotten leger zijn geworden. De gemeente vervalt in oude fouten en rekent zich ten onrechte rijk."