Alle nieuwsberichten op een rij - Midvliet.nl | Radio | Televisie | Online https://www.midvliet.nl/ Fri, 05 Mar 2021 23:51:28 +0100 Joomla! - Open Source Content Management nl-nl Financiële ondersteuning in Leidschendam-Voorburg https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16211-financiele-ondersteuning-in-leidschendam-voorburg https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16211-financiele-ondersteuning-in-leidschendam-voorburg

Om snel te acteren op vragen uit de samenleving stelde de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg in april 2020 € 5 miljoen beschikbaar voor ondersteuning aan inwoners, organisaties en ondernemingen in de gemeente die te maken kregen met de negatieve gevolgen van de coronacrisis.

Lees meer...

]]>
Leidschendam Voorburg Fri, 05 Mar 2021 20:32:18 +0100
'Wit Konijn Rood Konijn' door Sjaak Bral (livestream) https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de-regio/16212-wit-konijn-rood-konijn-door-sjaak-bral-livestream https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de-regio/16212-wit-konijn-rood-konijn-door-sjaak-bral-livestream

Vrijdag 13 maart 2020 was de dag dat de meeste theaters in de wereld hun deuren moesten sluiten.

Lees meer...

]]>
Regio Fri, 05 Mar 2021 20:04:00 +0100
Groene Zone tussen Wassenaar en Valkenhorst https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-wassenaar/16209-groene-zone-tussen-wassenaar-en-valkenhorst https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-wassenaar/16209-groene-zone-tussen-wassenaar-en-valkenhorst

De gemeenteraad van Wassenaar heeft op de Nota van Uitgangspunten Groene Zone projectlocatie Valkenburg vastgesteld.

Daarmee is de basis gelegd voor het behoud en de versterking van het open landschap tussen de noordelijke dorpsrand van Wassenaar en de nieuw te bouwen woonwijk Valkenhorst.

Wethouder Kees Wassenaar (Wonen, Ruimtelijke Ordening en Cultureel Erfgoed) is blij met het raadsbesluit: ‘De Groene Zone is niet alleen voor Wassenaar maar ook regionaal van grote betekenis. We moeten ervoor zorgen dat de Groene Zone een plek blijft, waar je midden in de drukke Randstad ruimte houdt om te ademen. Het vastleggen van deze Nota van Uitgangspunten biedt de beste garantie voor een duurzaam behoud van dit groene en cultuurhistorisch waardevolle gebied. We kunnen nu de eerste concrete stappen zetten naar het versterken van de kwaliteiten van de Groene Zone. In het vervolgtraject blijven we, zoals de raad in zijn motie heeft aangegeven, de samenwerking met Katwijk opzoeken.’ De raad nam een motie aan die aandringt op nauwere samenwerking met Katwijk bij het opstellen van de bestemmingsplannen die de buurgemeente maakt voor het gebied én op een intensieve betrokkenheid van de Wassenaarse raad via de raadswerkgroep.

Behoud en versterking huidige kwaliteiten
De Groene Zone is een gebied met uitgestrekte weilanden, zichtlijnen naar de duinen, en waardevolle ecologische en archeologische kwaliteiten. Het gebied vormt de ecologische verbinding tussen het Nationaal Park Hollandse Duinen en het Groene Hart. Elementen van het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg en restanten van de Duitse bezetting dragen bij aan het bijzondere karakter ervan.
De Nota van Uitgangspunten gaat uit van behoud en versterking van de huidige kwaliteiten van de Groene Zone. Deze kwaliteiten uiten zich voor een groot deel in het kleinschalige, open agrarische landschap. Het toevoegen van ecologische elementen draagt bij aan de duurzame instandhouding van het gebied. Zo komt er een ecologische verbinding tussen Lentevreugd en het Groene Hart, worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en krijgen weidevogels meer ruimte. Ook ecologisch en cultuurhistorisch herstel van rijksmonument de Tankgracht Wassenaar maakt onderdeel uit van de plannen. Deze tankgracht is tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door de Duitse bezetters als onderdeel van de verdedigingslinie tegen de geallieerde troepen.

De gemeente wil het mooie, kleinschalige weidelandschap meer openstellen voor de recreant door recreatieve fiets- wandel- en ruiterroutes aan te leggen. Omdat de Groene Zone ook dieren gaat huisvesten die rust nodig hebben, gaat de gemeente voor extensieve recreatie; dus meer laarzenpaden dan brede fietsroutes kriskras door het landschap. Verder wordt in en om de Groene Zone een aantal specifieke maatregelen genomen: van groen inpakken van bebouwing tot aanleg van nieuwe natuur. Ook gaat de gemeente onderzoeken of bijvoorbeeld het afvalbrengstation van Avalex nieuwe huisvesting kan krijgen buiten de Groene Zone.

Vervolg: uitwerking tot Masterplan
Nu de nota is vastgesteld, gaat de gemeente door met de uitwerking van de uitgangspunten tot een Masterplan. Dit Masterplan schetst een ruimtelijk toekomstbeeld voor de Groene Zone. Het Masterplan wordt vervolgens vertaald in een bestemmingsplan en vormt het kader voor deelprojecten, die concrete voorstellen bevatten voor de inrichting van de Groene Zone. Uiteraard gaat de gemeente hier eigenaren, stakeholders, bewoners en belangenverenigingen bij betrekken. Een van de eerste acties die de gemeente voor het Masterplan onderneemt, is het vastleggen van afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf over de inrichting van de voormalige start- en landingsbaan op het Wassenaars grondgebied. Met de provincie Zuid-Holland bestaan al afspraken over de ecologische verbindingszone in het gebied.]]>
Wassenaar Fri, 05 Mar 2021 18:57:14 +0100
"Laat kinderboeken zwerven" https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de-regio/16210-laat-kinderboeken-zwerven https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de-regio/16210-laat-kinderboeken-zwerven

Commissaris van de Koning Jaap Smit kreeg op het provinciehuis in Den Haag in het kader van de Kinderzwerfboek Provincie Estafette bezoek van Annechien en Robbert, KindAmbassadeurs van Kinderzwerfboek.

Lees meer...

]]>
Regio Fri, 05 Mar 2021 18:15:50 +0100
Jennifer Ewbank naast muziek nu ook actief voor goede doel https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-wassenaar/16207-jennifer-ewbank-naast-muziek-nu-ook-actief-voor-goede-doel https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-wassenaar/16207-jennifer-ewbank-naast-muziek-nu-ook-actief-voor-goede-doel

Journalist Martin Reitsma had een boeiend en leuk gesprek met zangeres Jennifer Ewbank in het chique en statige hotel Des Indes in Den Haag. De aanleiding was haar komende optreden en haar nieuwe op te nemen CD.

Lees meer...

]]>
Wassenaar Fri, 05 Mar 2021 14:43:37 +0100
Samen voor uitdagingen van energie en klimaat in Voorschoten https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de-regio/16206-samen-staan-voor-de-uitdagingen-van-energie-en-klimaat-in-voorschoten https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de-regio/16206-samen-staan-voor-de-uitdagingen-van-energie-en-klimaat-in-voorschoten

Voorschoten staat voor grote uitdagingen als het gaat over energie en klimaat. En ze raken iedereen: inwoners, bedrijven, andere organisaties en de gemeente. Maar ook de leefomgeving: planten, dieren, kortom het ecosysteem zelf. In de Visie op Energie en Klimaat die op 4 maart is vastgesteld door de gemeenteraad van Voorschoten laat de gemeente zien welke rol zij op dit vlak kan pakken, rekening houdend met de beperkte middelen die er zijn.

Lees meer...

]]>
Regio Fri, 05 Mar 2021 10:13:48 +0100
Eerste resultaten Retail Innovatie & Experience Campus gepresenteerd https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16205-eerste-resultaten-retail-innovatie-experience-campus-gepresenteerd https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16205-eerste-resultaten-retail-innovatie-experience-campus-gepresenteerd

De ontwikkeling van de Julianabaan-app is een van de resultaten van de eerste labs van de Retail Innovatie & Experience Campus. Een ander resultaat is het voorstel voor een gezamenlijk online platform voor het bestellen en bezorgen van producten voor Leidschendam Centrum. Studenten van mboRijnland, de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan en TMO Fashion Business School zijn in de labs samen met retailondernemers aan de slag gegaan om hun onderzoeksvragen te beantwoorden.

Lees meer...

]]>
Leidschendam Voorburg Fri, 05 Mar 2021 10:05:16 +0100
Woej schenkt bakkie aandacht: komt u bijpraten? https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16204-woej-schenkt-bakkie-aandacht-komt-u-bijpraten https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16204-woej-schenkt-bakkie-aandacht-komt-u-bijpraten

Mist u in deze coronatijd ook de gezamenlijke momenten om lekker bij te praten met een kopje koffie of thee? Woej mist jullie ook. Daarom is ‘Woej koffie’ in het leven geroepen. Op twee Woej-locaties kunt u buiten bij de deur een bakkie aandacht komen drinken, op twee ochtenden per week. Er zijn dan ook twee beroepskrachten aanwezig.

Lees meer...

]]>
Leidschendam Voorburg Fri, 05 Mar 2021 09:51:58 +0100
We kunnen weer naar de kapper! https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16203-we-kunnen-weer-naar-de-kapper https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16203-we-kunnen-weer-naar-de-kapper

(VIDEO) Vanwege de versoepelingen in het coronabeleid konden contactberoepen weer aan de slag. Ook de kappers mochten woensdag hun klantenkring weer bedienen.

Lees meer...

]]>
Leidschendam Voorburg Fri, 05 Mar 2021 07:50:34 +0100
Nostalgische wandeltocht door Oud-Voorburg https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16200-nostalgische-wandeltocht-door-oud-voorburg https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16200-nostalgische-wandeltocht-door-oud-voorburg

(VIDEO) 55-plussers deden een nostalgische wandel- en puzzeltocht door Oud-Voorburg. De tocht, die werd georganiseerd door SenW, trok veel bekijks en wandelaars.

Lees meer...

]]>
Leidschendam Voorburg Thu, 04 Mar 2021 17:55:33 +0100
Nieuwbouw Veurs Voorburg gestart https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16201-nieuwbouw-veurs-voorburg-gestart https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16201-nieuwbouw-veurs-voorburg-gestart

De bouw van het nieuwe Veurs Voorburg aan de Delflandlaan in Voorburg is gestart. De school staat te springen om het inmiddels 65 jaar oude pand aan de Van Horvettestraat in te ruilen voor een eigentijds en duurzaam nieuw gebouw.

Lees meer...

]]>
Leidschendam Voorburg Thu, 04 Mar 2021 17:48:14 +0100
Leidschendam-Voorburg verliest zijn glans https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16199-leidschendam-voorburg-verliest-zijn-glans https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16199-leidschendam-voorburg-verliest-zijn-glans

Uit het Steden & Streken Merkenonderzoek 2021 blijkt dat voorsteden het zwaar te verduren hebben sinds de coronacrisis. Leidschendam-Voorburg denderde maar liefst 22 plaatsen naar beneden in de top 100 van aantrekkelijkste gemeenten.

Lees meer...

]]>
Leidschendam Voorburg Thu, 04 Mar 2021 16:18:03 +0100
Team West toont inbrekers Wassenaarse garagebox https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-wassenaar/16198-team-west-toont-inbrekers-wassenaarse-garagebox https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-wassenaar/16198-team-west-toont-inbrekers-wassenaarse-garagebox

Het opsporingsprogramma Team West van Omroep West heeft deze week beelden getoond van twee inbrekers in een garagebox aan de Molenstraat in Wassenaar.

Lees meer...

]]>
Wassenaar Thu, 04 Mar 2021 15:34:05 +0100
Gratis parkeren en blauwe zones waar nodig https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16197-gratis-parkeren-en-blauwe-zones-waar-nodig https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16197-gratis-parkeren-en-blauwe-zones-waar-nodig

De gemeente Leidschendam-Voorburg is verantwoordelijk voor het regelen van het parkeren in de gemeentelijke openbare ruimte. Het bestaande beleid van gratis parkeren en, waar nodig, blauwe zones wordt voortgezet.

Lees meer...

]]>
Leidschendam Voorburg Thu, 04 Mar 2021 15:09:11 +0100
Asielzoekers voor Duinrell cruciaal om personeel in dienst te houden https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-wassenaar/16196-asielzoekers-voor-duinrell-cruciaal-om-personeel-in-dienst-te-houden https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-wassenaar/16196-asielzoekers-voor-duinrell-cruciaal-om-personeel-in-dienst-te-houden

Attractiepark Duinrell in Wassenaar heeft het verblijf van honderden vluchtelingen op het vakantiepark hard nodig om het hoofd financieel boven water te houden.

Lees meer...

]]>
Wassenaar Thu, 04 Mar 2021 15:01:02 +0100
Podcastreeks VlietCast over verkiezingen https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de-regio/16195-verkiezingsreeks-vlietcast https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de-regio/16195-verkiezingsreeks-vlietcast

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart maakt Midvliet Next een podcastreeks over de verkiezingen.

Lees meer...

]]>
Regio Thu, 04 Mar 2021 11:30:00 +0100
Gemeente en waterschappen werken samen aan water https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16194-gemeente-en-waterschappen-werken-samen-aan-water https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16194-gemeente-en-waterschappen-werken-samen-aan-water

De gemeente Leidschendam-Voorburg en hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland hebben hun samenwerking op gebied van water opnieuw bevestigd.

Lees meer...

]]>
Leidschendam Voorburg Thu, 04 Mar 2021 10:52:46 +0100
Woej Kledingbank toch essentieel https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16193-woej-kledingbank-toch-essentieel https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16193-woej-kledingbank-toch-essentieel

Sinds 1 maart is de Woej Kledingbank weer geopend. Eerder was de kledingbank door de lockdown gesloten omdat het gezien werd als kledingwinkel.

Lees meer...

]]>
Leidschendam Voorburg Thu, 04 Mar 2021 10:26:46 +0100
Geen lightrail door tuin Huygens’ Hofwijck https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/98-voorburg/16192-geen-lightrail-door-tuin-huygens-hofwijck https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/98-voorburg/16192-geen-lightrail-door-tuin-huygens-hofwijck

Een spannend moment voor Huygens’ Hofwijck in Voorburg. Woensdagmiddag verscheen het langverwachte antwoord op de vraag of de buitenplaats opnieuw zou worden doorsneden door de geplande lightrail. 

Lees meer...

]]>
Voorburg Thu, 04 Mar 2021 10:11:57 +0100
Buurtbewoner start schoonmaakproject Prinsenhof https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/97-leidschendam/16191-buurtbewoner-start-schoonmaakproject-prinsenhof https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/97-leidschendam/16191-buurtbewoner-start-schoonmaakproject-prinsenhof

(VIDEO) Elke keer als Ap de Heus door de wijk fietste kwamen er foto's in de media over troep naast de afvalcontainers. Walter Schijf had er genoeg van.

Lees meer...

]]>
Leidschendam Thu, 04 Mar 2021 09:53:02 +0100
Gegevens bezoekers Duinrell gelekt https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-wassenaar/16186-gegevens-bezoekers-duinrell-gelekt https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-wassenaar/16186-gegevens-bezoekers-duinrell-gelekt

Onder de slachtoffers van het datalek bij Ticketcounter, bevinden zich ook bezoekers van attractiepark Duinrell bij Wassenaar.

Lees meer...

]]>
Wassenaar Wed, 03 Mar 2021 21:53:52 +0100
Toch alternatieve routes Binckhorsttracé onderzocht https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/98-voorburg/16184-toch-alternatieve-routes-binckhorsttrace-onderzocht https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/98-voorburg/16184-toch-alternatieve-routes-binckhorsttrace-onderzocht

Er zullen twee extra routes worden toegevoegd aan de Verkenning naar openbaar vervoer (OV) in het gebied CID-Binckhorst.

Lees meer...

]]>
Voorburg Wed, 03 Mar 2021 20:55:54 +0100
Coronacrisis raakt openbaar vervoer in de metropoolregio hard https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de-regio/16182-coronacrisis-raakt-openbaar-vervoer-in-de-metropoolregio-hard https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de-regio/16182-coronacrisis-raakt-openbaar-vervoer-in-de-metropoolregio-hard

De coronacrisis hakt er ook flink in de mate waarin het openbaar vervoer in de Haagse regio rendabel valt te exploiteren.

Lees meer...

]]>
Regio Wed, 03 Mar 2021 20:11:02 +0100
Pitches genomineerden Vliet Awards te beluisteren bij Midvliet https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16180-pitches-genomineerden-vliet-awards-te-beluisteren-bij-midvliet https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16180-pitches-genomineerden-vliet-awards-te-beluisteren-bij-midvliet

Omroep Midvliet heeft maandag aandacht besteed aan de Vliet Awards. Het is gelukt om bijna alle genomineerde sporters en vrijwilligers aan het woord te laten.

Lees meer...

]]>
Leidschendam Voorburg Wed, 03 Mar 2021 16:04:32 +0100
Ziggo zet internet volgende week even uit in Oud-Voorburg https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/98-voorburg/16179-ziggo-zet-internet-volgende-week-even-uit-in-oud-voorburg https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/98-voorburg/16179-ziggo-zet-internet-volgende-week-even-uit-in-oud-voorburg

Ziggo-klanten in Oud-Voorburg moeten er rekening mee houden dat ze komende woensdag drie uur lang geen gebruik kunnen maken van internet.

Lees meer...

]]>
Voorburg Wed, 03 Mar 2021 14:40:06 +0100
Voeten van de vloer met Mira Moreno https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16178-voeten-van-de-vloer-met-mira-moreno https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16178-voeten-van-de-vloer-met-mira-moreno

(VIDEO) Mira Moreno (Dans a/d Vliet) uit Leidschendam verzorgt sinds enkele weken een online bewegingsprogramma voor Omroep Midvliet.

Lees meer...

]]>
Leidschendam Voorburg Wed, 03 Mar 2021 14:22:46 +0100
Burgemeester Voorburg eert slachtoffers bombardement Bezuidenhout https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de-regio/16177-burgemeester-voorburg-eert-slachtoffers-bombardement-bezuidenhout https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de-regio/16177-burgemeester-voorburg-eert-slachtoffers-bombardement-bezuidenhout

(VIDEO) Burgemeester Tigelaar van Leidschendam-Voorburg heeft dinsdag een herdenkingskrans geplaatst bij het monument voor gravin Juliana van Stolberg in Den Haag.

Lees meer...

]]>
Regio Wed, 03 Mar 2021 13:15:27 +0100
Even tijd voor de mantelzorger, júist nu https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16175-even-tijd-voor-de-mantelzorger-juist-nu https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16175-even-tijd-voor-de-mantelzorger-juist-nu

De coronacrisis is voor iedereen ingrijpend, zeker ook voor mantelzorgers.

Lees meer...

]]>
Leidschendam Voorburg Tue, 02 Mar 2021 21:18:23 +0100
Nieuwe coronabesmettingen op 2 maart https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de-regio/16176-nieuwe-coronabesmettingen-op-2-maart https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de-regio/16176-nieuwe-coronabesmettingen-op-2-maart

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 165 nieuwe besmettingen geregistreerd.

Lees meer...

]]>
Regio Tue, 02 Mar 2021 21:09:00 +0100
17 maart: workshop in LV ‘Kennismaken met een levende tuin’ https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16174-17-maart-workshop-in-lv-kennismaken-met-een-levende-tuin https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/16174-17-maart-workshop-in-lv-kennismaken-met-een-levende-tuin

Hoe maakt u van uw tuin of balkon een paradijsje voor dieren en voor uzelf?

Lees meer...

]]>
Leidschendam Voorburg Tue, 02 Mar 2021 21:07:48 +0100