De maximale snelheid voor vrachtverkeer op de Dr. Van Noortstraat is beperkt tot 15 km/u.

De Doctor van Noortstraat is momenteel een van de belangrijkste verkeerswegen in Stompwijk en verbindt de N206 (Leiden, Zoetermeer) met Leidschendam. De weg ligt grotendeels binnen de bebouwde kom waar een maximumsnelheid van 30 km/u geldt voor motorvoertuigen.

Vrachtverkeer maakt veelvuldig gebruik van deze weg. Omdat de weg op een dijk ligt, zeer smal is en direct aangelegen (historische) panden heeft, is het van algemeen belang om trillingen, veroorzaakt door zware voertuigen te beperken. Om deze reden is de maximumsnelheid voor vrachtverkeer verlaagd naar 15 km/u. De maximumsnelheid voor personenauto’s blijft op 30 km/u liggen.

Dit verkeersbesluit gaat per direct in en is geldig tot de voltooiing van de Veenpolderweg, eind december 2021. De Veenpolderweg gaat in de toekomst als randweg van Stompwijk fungeren, waardoor het doorgaande vrachtverkeer niet meer genoodzaakt is om via de Doctor van Noortstraat te rijden.

Op grond van artikel 2, lid 1, onder a en c, en lid 2, onder a en b, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) kunnen regels worden opgesteld voor onderstaande doelen:
Het verzekeren van de veiligheid op de weg;
Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;
Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Zoals genoemd in artikel 24 van het BABW is over dit verkeersbesluit overleg gepleegd met de politie-Eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur team Advies en Analyse en heeft de politie-Eenheid Den Haag op .. juli 2021 positief geadviseerd.

Het aanwijzen van een maximumsnelheid voor het vrachtverkeer van 15 km/u op de Doctor van Noorstraat, tussen huisnummer 12a en huisnummer 214, doormiddel van verkeersbord A1 (15 km/u) met onderbord OB11 (vrachtvoertuigen).