(VIDEO) GBLV/Gemeentebelangen wil van het college van B&W van Leidschendam-Voorburg weten hoe het tegen Stompwijk aankijkt.

Aanleiding voor de raadsvragen zijn geluiden uit Stompwijk dat het dorp beter af zou zijn met de gemeente Zoeterwoude dan met Leidschendam-Voorburg. Stompwijkers geven onder meer te kennen dat er te weinig gebouwd wordt. Jonge gezinnen trekken weg omdat ze geen woning kunnen vinden.

Enquête
GBLV-raadslid Marien van Wijk: ”Wij zijn ook benieuwd of het college bereid is om een enquête naar de relatie tussen de inwoners en bedrijven van Stompwijk en de gemeente uit te voeren.”

Verder wordt aan het college gevraagd naar de status van de woningbouwprojecten in Stompwijk, de voortgang rond de renovatie van de Dr. Van Noortstraat, en of het college uitvoering heeft gegeven aan een motie over een openbaar vervoerverbinding tussen Leidschendam en Stompwijk.

Foto: Drie Molens bij Stompwijk (bijgesneden) - Gerard Stolk, via Flickr