Een groep inwoners van Stompwijk wil dat het dorp de gemeente Leidschendam-Voorburg verlaat en zich aansluit bij Zoeterwoude. Reden voor de 'Stexit' is dat zij vinden dat er binnen de gemeente onvoldoende aandacht is voor de belangen van Stompwijk.

Dit meldt mediapartner Omroep West. Het idee komt van Stompwijker Leo Oliehoek. Hij maakt zich zorgen over het gebrek aan aandacht dat Leidschendam-Voorburg heeft voor zijn dorp. 'Er is al 25 jaar geen huis meer gebouwd in Stompwijk', zo schreef Oliehoek in wijkkrant de Dorpsketting. 

Volgens de Stompwijker herkent de gemeente de geschetste situatie, maar geeft zij aan hier weinig aan te kunnen doen. Daar begrijpt Oliehoek niks van: 'Nog geen 3 kilometer verderop, in Zoeterwoude, wordt het ene na het andere bouwplan gerealiseerd. Hebben ze daar andere wetten en regels? Of is er sprake van onwil?' De Stompwijker besluit zijn relaas met het voorstel om aansluiting bij buurgemeente Zoeterwoude te zoeken. 'Daar is Stompwijk misschien beter af. Bovendien past Zoeterwoude meer bij ons. De meeste karakteristieken (recreatief, agrarisch, landelijk, dorps, groen, klein, overzichtelijk, gemoedelijk, slagvaardig) komen overeen en pleitten voor een dergelijke overgang.'

Na zijn publicatie ontving Oliehoek naar eigen zeggen veel steun uit de buurt. 'Zowel uit Stompwijk als uit Zoeterwoude krijg ik reacties van mensen die ook vinden dat een grenscorrectie helemaal geen gek idee is', vertelt hij trots. De Stompwijkers oriënteren zich momenteel op de mogelijkheden voor een haalbaarheidsonderzoek.

In gesprekken met buurtgenoten merkt Oliehoek op dat steeds meer inwoners spijt hebben van de protesten die zij in de jaren tachtig uitten tegen een mogelijke aansluiting bij Zoeterwoude. 'In 1984 mochten we stemmen of we bij Zoeterwoude wilden horen. Omdat veel mensen toen dachten: we weten wat we hebben en niet wat we krijgen, stemden ze massaal tegen een vertrek uit Leidschendam. Nu zou de uitslag heel anders zijn', denkt Oliehoek.

'Ze zijn welkom'
De gemeente Zoeterwoude staat al bijna veertig jaar positief tegenover een mogelijke toevoeging van Stompwijk. In 1984 vond de gemeenteraad al dat Stompwijk qua karakter veel beter bij Zoeterwoude past dan het verstedelijkte Leidschendam. In 2001 beschreef de fractie van Progressief Zoeterwoude aansluiting van Stompwijk als 'de kans op zelfstandigheid-plus, met alleen maar positieve consequenties voor beiden'.

En ook in 2021 wijst een ronde langs de politieke partijen uit dat de Zoeterwoudse gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen een samengang met de buurgemeente. 'Ze zijn welkom, laat ze maar komen. Maar helaas gaan wij hier niet over. Dit soort besluiten zijn eerst aan de provincie, daarna vinden wij er pas wat van', reageert VVD-voorman Mathieu Paardekooper, aldus Omroep West.

Volgens Oliehoek is zijn idee minder groot dan wordt gesteld. 'We willen geen gemeentelijke herindeling. De gemeentes Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude blijven gewoon bestaan. We zouden alleen graag zien dat de gemeentegrenzen gecorrigeerd worden', legt hij uit.

De gemeente Leidschendam-Voorburg kon nog niet reageren.